Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 65 Tiên Thiên Ngũ Hành

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái

Phiên bản Dịch · 2133 chữ · khoảng 7 phút đọc

"Ngũ Hành Pháp Trận! Tại sao có thể như vậy?" Dương Lăng nội tâm chấn động không cách nào hình dung được, từ trong ghi chép của 《 Cửu Châu Chí 》 đoạn văn tự ngắn ngắn chắc chắn nhất thoáng hiện trong đầu, có thể làm cho Dương Lăng vừa hưng phấn vừa nghi hoặc.

"Thái Cổ có Chân Nhân giả, dựa vào thiên địa, nắm chặt âm dương, thổ nạp ngũ hành, độc lập thủ thần, cơ nhục hợp nhất, có thể thọ như thiên địa, vô hữu chung thì, thử kỳ đạo sinh."

"Không tử không sinh, không thiếu không thừa, Tiên Thiên Ngũ Hành, đó là Chân Nhân."

《 Cửu Châu Chí 》 cửu châu vạn vật lược đề, đối với thái cổ Chân Nhân kể lại, cũng gần có mấy câu ngắn gọn như thế. Dương Lăng tuy rằng chẳng biết lai lịch thái cổ Chân Nhân, nhưng đối với thái cổ Chân Nhân pháp lực đã có hiểu biết được.

Thái cổ Chân Nhân sinh ra là trường sinh, sinh ra là có cảm tình với thiên địa ngũ hành, âm dương nhị khí, bốn mùa biến hóa, chu thiên vận chuyển, thân thể mạnh mẽ, không hãi sợ thần ma. Mà lúc này, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí tự nhiên sinh ra ảo diệu biến hóa, cư nhiên kết thành pháp trận. Loại hiện tượng này cùng miêu tả thái cổ Chân Nhân chắc chắn không mưu mà hợp, thập phần tương tự.

Thái cổ Chân Nhân, sinh ra là có thể nói, có tiên thiên thần thông, một khi lớn lên thành nhân, liền có thể cảm ứng Tiên Thiên Ngũ Hành chi khí. Tuy rằng hiện nay chỉ cảm ứng được Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ, nhưng vẫn làm cho Dương Lăng miên man bất định, nội tâm kích động không ngớt.

Người tu chân, chỉ có "Nguyên Đan ", "Linh Đan" song song viên mãn, lúc này mới có thể đối với Hậu Thiên Ngũ Hành có vài phần lĩnh ngộ, cũng không có thể như Dương Lăng nguyên khí tự kết pháp trận như vậy, thổ nạp Tiên Thiên Ngũ Hành chi khí, mà là mượn ngoại lực thu lấy một tia Hậu Thiên Ngũ Hành nguyên khí, khiến cho kết thành kim đan Hậu Thiên Ngũ Hành viên mãn.

Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí kết thành pháp trận tên là "Tiên Thiên Ngũ Hành Pháp Trận ", trận pháp tiên thiên này sinh ra, thần thông thiên bẩm, đó là trường sinh Địa Tiên, cũng không có khả năng thông hiểu. Địa Tiên cảnh giới là người tài giỏi, tối đa thông qua cảm ngộ tự thân, tu luyện Hậu Thiên Ngũ Hành pháp thuật, mượn ngũ hành chi lực thi triển thần thông. Đó mới là lợi hại, cũng chỉ có thể rơi vào phạm trù Hậu Thiên Ngũ Hành.

Tiên Thiên Ngũ Hành chi khí, bao hàm vạn vật, cũng không phải là chỉ có hỏa diễm, thổ địa, thủy lưu, kim thiết, thảo mộc. Mà là hư vô mờ ảo, không thể nắm lấy ngũ loại cảnh giới, ngũ loại quy tắc, ngoài phạm vi dung nạp rộng lớn, cùng tận nhân lực cũng không thể tưởng tượng. Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí thiên nhiên lĩnh ngộ Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ, liền kết thành trận pháp, thu nạp Tiên Thiên Ngũ Hành thổ thuộc tính.

Dương Lăng tuy rằng cảm giác tự thân đang thu nạp một cổ khí tức, kì thực không có bất luận cái khí tức gì tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng, cũng không phải đại địa hướng Dương Lăng cung cấp ngũ hành thổ tức. Dương Lăng sản sinh loại cảm giác này, là bởi vì trong cơ thể nguyên khí đang chậm rãi lĩnh ngộ một loại quy tắc, Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ quy tắc, có được Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ cảnh giới, thì nắm giữ Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ pháp tắc.

Có được Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ cảnh giới, Dương Lăng tùy thời tùy chỗ có thể đem bất luận cái khí tức gì giao cho Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ thuộc tính. Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ thuộc tính thừa nhận vạn vật, dưỡng dục vạn vật, thụ nạp vạn vật, là vạn vật chi mẫu.

Tiên Thiên Ngũ Hành là ngũ loại tính chất đặc biệt, ngũ loại thuộc tính, giống như có người hào sảng, có người thâm trầm, có người lãnh khốc. Những người khác không có khả năng từ trong cơ thể người nào đó lấy mẫu "Hào sảng" hoặc "Thâm trầm" tính cách hóa thành để mình dùng, mà chỉ có thể lĩnh ngộ cùng phỏng đoán loại tính cách này, từ từ mô phỏng theo, chuyển thành tự thân đặc tính. Tiên Thiên Ngũ Hành đó là loại vô hình vô chất này, là ngũ loại ẩn hình pháp tắc, cũng không phải là con mắt có thể thấy được kim thiết, thủy lưu.

Người, Tu đạo cũng có thể mượn ngũ loại hữu hình hữu chất Hậu Thiên Ngũ Hành vật, tỷ như kim thiết, thổ thạch, cây cỏ, thủy khí, hỏa diễm mấy loại thực vật, diễn biến Hậu Thiên Ngũ Hành. Nếu như nói Tiên Thiên Ngũ Hành là người "Hào sảng ", "Thâm trầm" v…v… tính cách, như vậy Hậu Thiên Ngũ Hành lại là "Hào sảng Trương Tam ", "Thâm trầm Lý Tứ" cụ thể sự vật, cao thấp lập phán.

"Tiên Thiên Ngũ Hành! Đây là có chuyện gì?" Dương Lăng cũng không nghĩ ra thấu, nên liền không hề suy nghĩ nhiều, lập tức hết sức chăm chú, cảm thụ trong cơ thể Tiên Thiên Ngũ Hành chi thổ thành thục cùng viên mãn. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, mặt trời lặn mặt trời lên, chớp mắt một tháng thời gian cứ như vậy qua đi.

Cái loại thu nạp đại địa khí tức này cảm giác rốt cục tiêu thất, cũng nói rõ trong cơ thể Tiên Thiên Ngũ Hành Pháp Trận dựng dục đến thành thục viên mãn. Tiên Thiên Ngũ Hành chi khí, thống lĩnh vạn vật. Dân gian đồn đãi, tiên nhân có thể sửa dở thành hay, hóa nước thành dầu mở, tự thân cũng có chứa nhiều kỳ diệu biến hóa, tụ thì thành khí, tán thì thành khí.

Các tiên nhân có thể có thần thông như vậy, đó là bởi vì lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, có thể mượn ngũ hành chi khí tùy ý chuyển hóa vạn vật. Thiên địa vạn vật đều do vô hình ngũ hành pháp tắc kết hợp vạn vật hình thành, nắm giữ ngũ hành quy tắc, tự nhiên cũng có thể tùy ý khống chế vạn vật hình thái tính chất.

Nếu Dương Lăng ngũ hành đầy đủ hết, liền có thể như tiên nhân có thần thông, biến hóa vạn vật, vô luận sơn xuyên hà lưu, vô luận chim bay cá nhảy, thậm chí bầu trời mây trôi, không trung bụi bậm, Dương Lăng đều tùy tâm sở dục, điểm hóa vạn vật, thi triển tiên gia thủ đoạn.

Dương Lăng mở hai mắt, quanh thân khí chất xảy ra cự đại biến hóa, làm cho một loại cảm giác trầm ổn như núi nhạc. Một bên thủ hộ Thấp Bà khen: "Chủ nhân tuy rằng chỉ là Luyện Khí thập trọng tu vi, đã có khí thế không thua gì Kim Đan tu sĩ."

Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, phóng xuất Bạch Linh Kiếm, bạch sắc kiếm quang bỗng nhiên dần dần nhiễm lên trên một tầng hoàng sắc. Nguyên bản nhẹ nhàng mau lẹ phi kiếm, lúc này bỗng nhiên trở nên rất nặng, Dương Lăng có thể cảm thụ được, Bạch Linh Kiếm uy lực hầu như tăng cường gấp đôi, chỉ là trên tốc độ có điều giảm bớt, linh hoạt cũng có cải biến. Dương Lăng cười một tiếng dài, rung quần áo lên, bởi tĩnh tọa lâu dài, ở trên người cát đất đều bay tứ tán.

Thấp Bà giá khởi Vân Vụ Tỏa Linh Kiếm, Dương Lăng giẫm lên kiếm quang, hướng tây bay đi, chuẩn bị phản hồi lục địa."Nhân Phương ", hiện nay vẫn còn thiếu tám vị linh dược, Dương Lăng lại luyện chế đủ lượng Tam Bảo Linh Đan, liền quyết định đi tới Vạn Phương Tiên Đảo thử thời vận, mua tám vị linh dược còn thiếu.

Thấp Bà tính ra phương hướng, một đường bay nhanh, không có chút dừng lại, gần một ngày đêm liền đến lục địa. Bởi Dương Lăng bế quan hơn tháng, nên lúc này Tiểu Hồ Ly trên đường lấy móng vuốt nhỏ cào cào trên người Dương Lăng, làm Dương Lăng phải liên tiếp xuất ra ba mai tuyệt phẩm Linh Đan, mới khiến cho tiểu gia hỏa thoả mãn, ngoan ngoãn không hề làm ầm ĩ.

Thấp Bà một đường thẳng tắp phi hành, lúc tiến nhập lục địa đến Thái Huyền Đế Quốc. Sắc trời mặc dù đã tối, Thấp Bà cũng không dừng lại, vẫn một đường bay nhanh, đến khi thái dương mọc lên, Dương Lăng cách Vạn Phương Tiên Đảo đã không xa rồi.

Vì vậy Dương Lăng thu hồi Thấp Bà, đạp lên Bạch Linh Kiếm hướng Vạn Phương Tiên Đảo phía trước. Đây là lần thứ hai Dương Lăng đến đây Vạn Phương Tiên Đảo, quen việc dễ làm, rất nhanh tìm được một cửa hàng linh dược có quy mô to.

Dương Lăng thiếu khuyết tám vị linh dược, tuy là vật khó có, phải đi tới bắc cực băng thiên tuyết địa thu thập, nhưng cũng không phải là quá trân quý. Chưởng quỹ cửa hàng Linh dược nghe Dương Lăng nói ra tên tám vị linh dược, lập tức biểu thị có thể cung cấp, chỉ bất quá đưa ra giá đắt tới bốn trăm năm mươi mai Tam Bảo đan.

Dương Lăng trong lòng cũng biết tám vị linh dược tuy rằng trân quý, nhưng cũng không có khả năng quá quý như vậy. Phàm là người đến đây mua linh dược, thường thường đều là vì nhu cầu cấp bách, bởi vậy cửa hàng linh dược chưởng quỹ đa số đều nâng giá lên. Dương Lăng ngươc lại cũng không tính toán nhiều ít đan dược, thản nhiên nói: "Chưởng quỹ, giá này có thể tiếp thu, ta dùng thượng phẩm Linh Đan chi trả."

Dương Lăng từ trong Ma Vực nhiếp ra một quả do mình luyện chế "Tam Bảo Linh Đan ", mở lòng bàn tay ra. Chưởng quỹ chỉ nhìn thoáng qua, hơi lộ ra kinh ngạc, người này ánh mắt chu đáo, liếc mắt là nhìn ra Tam Bảo Linh Đan của Dương Lăng xác thực là thượng phẩm Linh Đan. Kinh thương nhiều năm như vậy, chưởng quỹ chính là lần đầu tiên nhìn thấy thượng phẩm Tam Bảo Linh Đan, nhưng là không cảm thấy kỳ quái. Cửu châu đại địa, người tài ba vô số, dù là tuyệt phẩm Tam Bảo Linh Đan, hắn cũng có thể tiếp thu.

Trên thị trường, thượng phẩm Linh Đan cùng trung phẩm Linh Đan đổi tỉ lệ là một đổi mười hoặc một đổi tới hai mươi. Dương Lăng có thượng phẩm Linh Đan phẩm chất vô cùng tốt, một đổi hai mươi cũng có người nguyện ý đổi, bất quá chưởng quỹ lại chiếm chút tiện nghi, "Hắc hắc" cười nói: "Như vậy cũng tốt, sáu mươi mai là được."

Dương Lăng mỉm cười, lười cùng người này cò kè mặc cả, thanh toán Linh Đan xong, lấy đi tám vị linh dược. Dương Lăng trong lòng có vài phần may mắn, tám vị linh dược cũng không phải là tối trân quý trong một nghìn loại linh dược, bằng không vị tất có thể mua được. Cũng không phải là người người đều có Linh Lung Dược Hồ, Dương Lăng có thể đơn giản hái được linh dược, nhưng những người khác vài thập niên cũng không nhất định có thể hái đủ số linh dược này. Nếu không, Dương Lăng cho dù có đan dược, cũng không nhất định có thể đủ để mua một nghìn sáu trăm năm mươi ba vị linh dược.

Mua xong linh dược, Dương Lăng liền tức khắc, đi tới Thiên Cơ Cung. Tính đi tính lại, đến lúc này cũng đã chia tay với Dịch Chân có hơn nửa năm, Dương Lăng biết chuyện cứu người trọng đại không thích hợp trì trệ, càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 32

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự