Hoàng Tộc Đại Chu

Tác Giả:  Hoàng Phủ Kỳ

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  255923

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Hoàng Tộc Đại Chu

Nội Dung Truyện:

Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể. Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách. Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai, thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy... Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Hoàng Tộc Đại Chu"

Truyền Tống đến Trang: