Danh Sách Truyện Dị Giới

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Nhĩ Căn Full
2 Phong Thanh Dương Còn tiếp...
3 Nghịch Thương Thiên Còn tiếp...
4 Xích Huyết​ Còn tiếp...
5 Kiều Phong Còn tiếp...
6 Ám Ma Sư Full
7 Phong Ngự Cửu Thu Full
8 Cô Đơn Địa Phi Full
9 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Full
10 8nan Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY