Danh Sách Truyện Dị Giới

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Phong Thanh Dương Còn tiếp...
2 Nghịch Thương Thiên Còn tiếp...
3 Xích Huyết​ Còn tiếp...
4 Kiều Phong Còn tiếp...
5 Ám Ma Sư Full
6 Phong Ngự Cửu Thu Full
7 Cô Đơn Địa Phi Full
8 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Full
9 8nan Còn tiếp...
10 Nhâm Oán Full

© 2013 TruyệnYY