Danh Sách Truyện Dị Giới

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Nghịch Thương Thiên Còn tiếp...
2 Xích Huyết​ Còn tiếp...
3 Kiều Phong Còn tiếp...
4 Ám Ma Sư Còn tiếp...
5 Phong Ngự Cửu Thu Full
6 Cô Đơn Địa Phi Full
7 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Full
8 8nan Còn tiếp...
9 Nhâm Oán Full
10 Ngã Bản Thuần Khiết Full

© 2013 TruyệnYY