Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Sách Chấp Sự

12
Bạn có thể nhấn vào tên chấp sự bên dưới, chọn Gửi Tin Nhắn, đặt câu hỏi để được giải đáp sớm nhất nhé!
LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

typn

Phàm Nhân

SaNgộTịnh

Dịch gia Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Sáu

TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Năm

xonevictory

Vạn Vực Thánh Địa

Hư Linh Sơ Kỳ

DiệpMặc

Thánh Đạo Tông Chưởng Môn

Chân Tiên Hậu Kỳ

Buu.Buu

💙Bánh Bao💙 👑 Bao Chủ 👑

Kết Đan Sơ Kỳ

TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

thegoodboy12

Dịch gia Phó Tông Chủ

Luyện Khí Tầng Tám

Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ