Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Sách Chấp Sự

7
Bạn có thể nhấn vào tên chấp sự bên dưới, chọn Gửi Tin Nhắn, đặt câu hỏi để được giải đáp sớm nhất nhé!
xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

RainyRuan

Luyện Khí Tầng Một

Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

DiệpMặc

Thánh Đạo Tông Tông Chủ

Hợp Thể Trung Kỳ

MềuSiuBự

Vạn Yên Chi Sào Phó Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Luyện Khí Tầng Ba