Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Sách Chấp Sự

9
Bạn có thể nhấn vào tên chấp sự bên dưới, chọn Gửi Tin Nhắn, đặt câu hỏi để được giải đáp sớm nhất nhé!
moka1205

Luyện Khí Tầng Bốn

TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

Chang

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Trung Kỳ

staff

Phàm Nhân

Buu.Buu

💙Bánh Bao💙 👑 Bao Chủ 👑

Kết Đan Trung Kỳ

xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Hậu Kỳ

paypal_check

Phàm Nhân

DiệpMặc

Thánh Đạo Tông Chưởng Môn

Hư Linh Hậu Kỳ

SaNgộTịnh

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Sáu