Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Sách Chấp Sự

13
Bạn có thể nhấn vào tên chấp sự bên dưới, chọn Gửi Tin Nhắn, đặt câu hỏi để được giải đáp sớm nhất nhé!
LongMiêu

Dịch gia Phó Tông Chủ

Hợp Thể Trung Kỳ

typn

Phàm Nhân

TônNgộKhông

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Ba

Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ

SaNgộTịnh

Dịch gia Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Một

TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Năm

apistaff01

Phàm Nhân

TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

Buu.Buu

Dịch gia Tông Chủ Phu Nhân

Trúc Cơ Trung Kỳ

DiệpMặc

Thánh Đạo Tông Tông Chủ

Đại Thừa Sơ Kỳ