Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Sách Chấp Sự

12
Bạn có thể nhấn vào tên chấp sự bên dưới, chọn Gửi Tin Nhắn, đặt câu hỏi để được giải đáp sớm nhất nhé!
LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Sáu

Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

xonevictory

Vạn Vực Thánh Địa

Hư Linh Sơ Kỳ

Buu.Buu

💙Bánh Bao💙 👑 Bao Chủ 👑

Kết Đan Sơ Kỳ

thegoodboy12

Cổ Tự Thuần Ngữ Các Các Chủ

Luyện Khí Tầng Tám

Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

min_4ever

Giang Thượng Nguyệt Minh Minh Chủ

Luyện Khí Tầng Ba

DiệpMặc

Thánh Đạo Tông Chưởng Môn

Hư Linh Hậu Kỳ

Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ

SaNgộTịnh

Luyện Khí Tầng Sáu