Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh Sách Chấp Sự

8
Bạn có thể nhấn vào tên chấp sự bên dưới, chọn Gửi Tin Nhắn, đặt câu hỏi để được giải đáp sớm nhất nhé!
xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

RainyRuan

Luyện Khí Tầng Hai

Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Hợp Thể Trung Kỳ

Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ

Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

DiệpMặc

Thánh Đạo Tông Tông Chủ

Hợp Thể Hậu Kỳ

apistaff01

Phàm Nhân