Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thánh Kiếm

Thánh Kiếm

Thanh kiếm này không rõ nguồn gốc, chỉ biết nó tự lựa chọn chủ cho mình. Nếu người nào cố gắng miễn cưỡng sử dụng, không những không đạt được phát uy mà còn tạo ra phản phệ. Sức mạnh của thanh kiếm tăng theo cảm xúc của người sử dụng. Vật phẩm duy nhất tồn tại ở YY Giới.

Số lượng: 0

Linh Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 80%


Trị giá: 800