Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Cao Thủ Bảng Cao Thủ Trẻ Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 TiểuNhư

Thi Nhân Tụ Quán Thái Thượng Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

999
2 kensuchi10

💙Bánh Bao💙

Kết Đan Trung Kỳ

550
3 Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ

319
4 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

156
5 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Chúa Tể

Luyện Hư Sơ Kỳ

141
6 TaLàLãoThất

Tiếu Ngạo Nhân Gian Hội Trưởng

Trúc Cơ Sơ Kỳ

106
7 heras

Kết Đan Hậu Kỳ

100
8 siroblue

Phàm Nhân

83
9 phmm522

Chiến Thần Điện

Luyện Khí Tầng Chín

80
10 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

79
11 Trươnglangvuong

Rừng mưa Thái Thượng Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Bốn

69
12 LãngTửVôTình

Vạn Vực Thánh Địa

Hợp Thể Sơ Kỳ

69
13 TạTrườngThành

๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

64
14 TônNgộKhông

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Năm

63
15 khonggianvv78

Luyện Khí Tầng Hai

61
16 VtkTrảmPhong

Rừng mưa Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

58
17 totallyfair

Vạn Vực Thánh Địa

Trúc Cơ Hậu Kỳ

55
18 datura

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Trung Kỳ

55
19 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

52
20 wzego

Luyện Khí Tầng Năm

50
21 kunashiba

Luyện Khí Tầng Năm

47
22 nguyenlong275

Rừng mưa Đại Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

46
23 heyJaya

Luyện Khí Tầng Sáu

42
24 shiraori

Trúc Cơ Hậu Kỳ

42
25 PhongTửLăng

Luyện Khí Tầng Hai

41
26 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

38
27 Anh..Ba..Lúa..Xanh

Thi Nhân Tụ Quán Chưởng Môn

Kết Đan Trung Kỳ

37
28 thanhak37

Thi Nhân Tụ Quán

Trúc Cơ Hậu Kỳ

36
29 hoangan11600

Kết Đan Sơ Kỳ

35
30 xiènây

Tiếu Ngạo Nhân Gian

Luyện Khí Tầng Mười

34
31 le3shin

Luyện Khí Tầng Ba

34
32 ThánhNữ

Phiêu Miễu Thiên Cung Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

33
33 TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Năm

33
34 Dkuchjc

Trúc Cơ Hậu Kỳ

32
35 sekai92

Trúc Cơ Hậu Kỳ

31
36 LăngTiêu

Vạn Yên Chi Sào

Kết Đan Trung Kỳ

30
37 ThẰngbỜmXờm

Luyện Khí Tầng Năm

30
38 NhấtLộSátCẩu

๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ

30
39 Zedding

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Chín

30
40 Hac_Long

Hàn Băng Thánh Vực

Luyện Khí Tầng Sáu

30
41 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

29
42 jn2303

Kết Đan Sơ Kỳ

28
43 Đại3

Luyện Khí Tầng Chín

27
44 Tuý_miêu

Vạn Vực Thánh Địa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

27
45 LinhVũChiếnTôn

Luyện Khí Tầng Năm

27
46 ahihi

Thâm Uyên Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

26
47 TheVoid

Hàn Băng Thánh Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Mười

26
48 bezokA

Luyện Khí Tầng Sáu

26
49 viewer

💙Bánh Bao💙

Kết Đan Sơ Kỳ

26
50 User_Name

Thiếu Lâm Tự Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

26
51 JunWei

Âm Ma Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

26
52 ta-là-nick-phụ

Hàn Băng Thánh Vực

Luyện Khí Tầng Tám

25
53 ultramannexus

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Bảy

25
54 Kuuhaku

Trúc Cơ Trung Kỳ

24
55 Q-Timin

Luyện Khí Tầng Sáu

23
56 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Chưởng Môn

Hư Linh Sơ Kỳ

23
57 manora

Luyện Khí Tầng Sáu

22
58 QQminnn

Luyện Khí Tầng Sáu

22
59 quelam2022

Trúc Cơ Hậu Kỳ

22
60 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

21
61 LongNgạoThiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

21
62 balataquan

Thạch Linh Các

Trúc Cơ Hậu Kỳ

21
63 lushi

Thiên Nguyệt Thần Cung Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Chín

21
64 xxBAPxx

Luyện Khí Tầng Chín

21
65 hacsatchivuong

Luyện Khí Tầng Bảy

20
66 quangheo

Luyện Khí Tầng Một

20
67 Wzoradium

Luyện Khí Tầng Sáu

20
68 tieudaokk

Luyện Khí Tầng Sáu

20
69 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

19
70 Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

19
71 RainyRuan

Luyện Khí Tầng Hai

19
72 phanledongha

Trúc Cơ Sơ Kỳ

19
73 hoyliiizhit

Luyện Khí Tầng Sáu

19
74 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

19
75 quyen.lv

Thánh Thiên Tiên Vực

Luyện Khí Tầng Bảy

18
76 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

18
77 snownight

Ngạo Thiên Tông Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

18
78 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
79 trangyuri18

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Bốn

18
80 anhquandzhale

Luyện Khí Tầng Tám

18
81 houser

Luyện Khí Tầng Sáu

17
82 katera

Luyện Khí Tầng Sáu

17
83 HànTử

Rừng mưa Quân Sư

Trúc Cơ Hậu Kỳ

17
84 HámThiênTàThần

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Sơ Kỳ

16
85 xuanthai91

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Ba

16
86 LangSuong

Luyện Khí Tầng Một

16
87 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

16
88 Infinity

Thánh Thiên Tiên Vực Phó Tông Chủ

Kết Đan Hậu Kỳ

16
89 Juventus

Luyện Khí Tầng Sáu

16
90 danhnguyen

Trúc Cơ Hậu Kỳ

16
91 Lãnh

Trúc Cơ Trung Kỳ

15
92 ThầnVương

Thiên Nguyệt Thần Cung

Trúc Cơ Trung Kỳ

15
93 maquihacam

Luyện Khí Tầng Tám

15
94 AnNhi

Vạn Vực Thánh Địa

Luyện Khí Tầng Chín

15
95 TiểuYên

Phiêu Miễu Thiên Cung Tông Chủ Phu Nhân

Luyện Khí Tầng Tám

15
96 neokato

Luyện Khí Tầng Chín

15
97 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
98 lambada

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Ba

15
99 DarseiK

Âm Ma Vực

Luyện Khí Tầng Mười

15
100 KẻCôĐơn

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

15