Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Cao Thủ Bảng Cao Thủ Trẻ Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

499
2 LãngTửVôTình

Thi Nhân Tụ Quán Chưởng Môn

Hợp Thể Sơ Kỳ

214
3 Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Kết Đan Sơ Kỳ

199
4 TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Hợp Thể Trung Kỳ

187
5 daipham

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

178
6 Anibus

Ẩn Thế Chi Địa Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Trung Kỳ

173
7 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

152
8 Myuki

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

140
9 couqteiv

Kết Đan Trung Kỳ

94
10 Trươnglangvuong

Rừng mưa Thái Thượng Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Bốn

68
11 VtkTrảmPhong

Rừng mưa Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

68
12 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

62
13 datura

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Sơ Kỳ

57
14 nguyenlong275

Rừng mưa Đại Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

52
15 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

50
16 AliceGame

Thánh Thiên Tiên Vực

Luyện Khí Tầng Bốn

47
17 phanledongha

Luyện Khí Tầng Bảy

46
18 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

43
19 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

43
20 nhatbanhan

Luyện Khí Tầng Chín

38
21 shiraori

Ẩn Thế Chi Địa

Trúc Cơ Trung Kỳ

37
22 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

36
23 hoangan11600

Trúc Cơ Hậu Kỳ

35
24 le3shin

Luyện Khí Tầng Ba

34
25 ThánhNữ

Phiêu Miễu Thiên Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

32
26 thienthieu

Vạn Yên Chi Sào

Kết Đan Trung Kỳ

31
27 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

30
28 tinhtinh

Nguyên Anh Sơ Kỳ

29
29 sekai92

Trúc Cơ Trung Kỳ

29
30 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

29
31 LinhVũChiếnTôn

Luyện Khí Tầng Năm

27
32 CônBằng

Thạch Linh Các Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

27
33 Đại3

Luyện Khí Tầng Tám

27
34 User_Name

Thiếu Lâm Tự Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

25
35 Hưvô

Phiêu Miễu Thiên Cung Phó Tông Chủ

Trúc Cơ Sơ Kỳ

25
36 ultramannexus

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Bảy

25
37 HồHiếu

Trúc Cơ Trung Kỳ

24
38 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

24
39 xxBAPxx

Luyện Khí Tầng Bảy

22
40 HuyếtBăng

Thi Nhân Tụ Quán Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

20
41 TônNgộKhông

Dịch gia Quân Sư

Luyện Khí Tầng Ba

20
42 luongsanglac

Ẩn Thế Chi Địa Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

20
43 hacsatchivuong

Luyện Khí Tầng Bảy

20
44 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

20
45 RainyRuan

Luyện Khí Tầng Hai

19
46 LăngTiêu

Trúc Cơ Hậu Kỳ

19
47 LăngKhuynh

Luyện Khí Tầng Một

18
48 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

18
49 trangyuri18

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Bốn

18
50 tieudaokk

Luyện Khí Tầng Năm

18
51 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

18
52 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

18
53 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
54 anhquandzhale

Luyện Khí Tầng Bảy

18
55 LangSuong

Luyện Khí Tầng Một

16
56 lambada

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Ba

15
57 xuanthai91

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Ba

15
58 vodanhnguyen

Thiếu Lâm Tự

Trúc Cơ Trung Kỳ

15
59 KẻCôĐơn

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

15
60 Kull

Trúc Cơ Trung Kỳ

15
61 lushi

Thiên Nguyệt Thần Cung Đại Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Tám

15
62 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
63 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

15
64 neokato

Luyện Khí Tầng Chín

15
65 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

14
66 moonpow3r

Vạn Hoa Tông Đại Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

14
67 HànTử

Rừng mưa Quân Sư

Trúc Cơ Sơ Kỳ

14
68 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

13
69 BạchCôngTử

Luyện Khí Tầng Năm

13
70 alohaa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

12
71 LacThien

Trúc Cơ Hậu Kỳ

12
72 Vumy

Thi Nhân Tụ Quán

Luyện Khí Tầng Tám

12
73 Pinklove

Ẩn Thế Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

11
74 phamngocchi99

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

11
75 TrảmMiêuTrutậnYYGiới

Trúc Cơ Trung Kỳ

11
76 zxzminhtrizxz

Luyện Khí Tầng Năm

11
77 Khang_a_ca

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Hậu Kỳ

10
78 shien

Hề Gia

Luyện Khí Tầng Sáu

10
79 maquihacam

Luyện Khí Tầng Bốn

10
80 Lãnh

Trúc Cơ Trung Kỳ

10
81 LTSE

Luyện Khí Tầng Bốn

10
82 Ability

Luyện Khí Tầng Sáu

9
83 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

9
84 QuangHuy1

Phàm Nhân

9
85 iris

Trúc Cơ Trung Kỳ

9
86 Lonely8z

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Năm

9
87 MinhLâm

Lục Đạo Chưởng Môn

Trúc Cơ Hậu Kỳ

9
88 MrLoha

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Trung Kỳ

9
89 LạcẢnh

Đạo Tông Đại Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

9
90 Zui-Zẻ

Phàm Nhân

9
91 Longchik123456

Luyện Khí Tầng Ba

9
92 zyn21101996

Luyện Khí Tầng Ba

9
93 clown

Luyện Khí Tầng Mười

9
94 anhtuan011

Luyện Khí Tầng Năm

9
95 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

9
96 SilverMoon

Luyện Khí Tầng Hai

9
97 thienma911

Luyện Khí Tầng Mười

8
98 mr.kiem

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
99 phan@thien

Luyện Khí Tầng Bốn

8
100 zenezn

Luyện Khí Tầng Năm

8