Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bảng Xếp Hạng Phú Hộ

Cao Thủ Bảng Cao Thủ Trẻ Bảng Chấp Sự Bảng
Danh sách gồm 50 tu sĩ, những người sở hữu nhiều linh thạch nhất.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

600
2 daipham

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

191
3 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

152
4 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

137
5 test

Luyện Khí Tầng Mười

131
6 HuyếtBăng

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Quân Sư

Kết Đan Hậu Kỳ

87
7 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

78
8 Chang_Chang1602

Dịch gia Chưởng Môn

Luyện Khí Tầng Ba

77
9 VtkTrảmPhong

Rừng mưa Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

76
10 KingBrian

Thạch Linh Các Thái Thượng Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

75
11 Trươnglangvuong

Rừng mưa Thái Thượng Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Bốn

68
12 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

62
13 nguyenlong275

Rừng mưa Đại Trưởng Lão

Trúc Cơ Sơ Kỳ

61
14 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

59
15 datura

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Sơ Kỳ

56
16 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

48
17 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

43
18 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

42
19 MềuSiuBự

Vạn Yên Chi Sào Phó Tông Chủ

Hợp Thể Sơ Kỳ

41
20 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

36
21 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

34
22 hoangan11600

Trúc Cơ Hậu Kỳ

34
23 vodanhnguyen

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Trúc Cơ Trung Kỳ

33
24 TrungKing

Thánh Đạo Tông

Trúc Cơ Sơ Kỳ

32
25 AliceGame

Thánh Thiên Tiên Vực

Luyện Khí Tầng Ba

31
26 Thiên_Nhai

Thánh Thiên Tiên Vực Thái Thượng Trưởng Lão

Trúc Cơ Trung Kỳ

31
27 sekai92

Trúc Cơ Trung Kỳ

28
28 shiraori

Hắc Ám Chi Địa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

28
29 luongsanglac

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Luyện Hư Trung Kỳ

27
30 HiLinh

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Sáu

26
31 nhatbanhan

Luyện Khí Tầng Sáu

25
32 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

25
33 ultramannexus

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Bảy

25
34 le3shin

Luyện Khí Tầng Hai

22
35 xxBAPxx

Luyện Khí Tầng Sáu

22
36 User_Name

Thiếu Lâm Tự Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

21
37 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

21
38 khanhtrangls

Trúc Cơ Sơ Kỳ

21
39 Lãnh

Trúc Cơ Trung Kỳ

21
40 Hằng_Chun

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

20
41 hacsatchivuong

Luyện Khí Tầng Bảy

20
42 HànTử

Rừng mưa Quân Sư

Luyện Khí Tầng Mười

20
43 thanhnghia1912

Phàm Nhân

20
44 yatogami

Trúc Cơ Trung Kỳ

18
45 yangzing123

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Hậu Kỳ

18
46 beosun

Vạn Lôi Thiên Cung Trưởng Lão

Kết Đan Hậu Kỳ

18
47 anhmy282

Vô Tận Hỏa Vực

Trúc Cơ Sơ Kỳ

18
48 KhánhVân

Thạch Linh Các Quân Sư

Trúc Cơ Sơ Kỳ

17
49 KẻCôĐơn

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

15
50 rongcama96

Vạn Yên Chi Sào

Trúc Cơ Sơ Kỳ

15
51 neokato

Luyện Khí Tầng Chín

15
52 chimdaklak

Luyện Khí Tầng Năm

15
53 minami

Luyện Khí Tầng Mười

15
54 rocketter9xx

Kết Đan Trung Kỳ

15
55 infinite

Vô Tận Hỏa Vực

Kết Đan Sơ Kỳ

14
56 xuanthai91

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Ba

14
57 BạchCôngTử

Luyện Khí Tầng Năm

13
58 alohaa

Trúc Cơ Sơ Kỳ

12
59 26centimet

Luyện Khí Tầng Một

12
60 VạnCổĐạiĐế

Hắc Ám Chi Địa

Luyện Khí Tầng Năm

12
61 Đại3

Luyện Khí Tầng Tám

12
62 LacThien

Trúc Cơ Hậu Kỳ

12
63 m1234n

Thánh Đạo Tông

Luyện Khí Tầng Sáu

12
64 kunpro

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Bảy

12
65 Pinklove

Hắc Ám Chi Địa Trưởng Lão

Kết Đan Sơ Kỳ

11
66 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

11
67 LTSE

Luyện Khí Tầng Bốn

10
68 lambada

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Hai

10
69 hthha

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Mười

10
70 hoan123thit

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

10
71 phamngocchi99

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

10
72 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

9
73 xuanthu97

Luyện Khí Tầng Tám

9
74 Ability

Luyện Khí Tầng Sáu

9
75 anhtuan011

Luyện Khí Tầng Năm

9
76 zyn21101996

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Luyện Khí Tầng Ba

9
77 lushi

Vạn Yên Chi Sào

Luyện Khí Tầng Sáu

9
78 clown

Luyện Khí Tầng Mười

9
79 Y-Nhi

Thạch Linh Các

Luyện Khí Tầng Bảy

9
80 Zui-Zẻ

Phàm Nhân

9
81 HànThiênLong

Chiến Thần Điện

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
82 TưDiệp

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
83 pandabao

Luyện Khí Tầng Bảy

8
84 Longchik123456

Luyện Khí Tầng Một

8
85 Tiếu_Lang_Quân

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Luyện Khí Tầng Ba

8
86 tieudaokk

Luyện Khí Tầng Hai

8
87 mr.kiem

Trúc Cơ Trung Kỳ

8
88 Lucifer

Vạn Lôi Thiên Cung

Luyện Khí Tầng Chín

8
89 thuynguyen9x

Luyện Khí Tầng Một

8
90 phan@thien

Luyện Khí Tầng Bốn

8
91 yuki000

Luyện Khí Tầng Năm

8
92 Ninja

Luyện Khí Tầng Ba

8
93 RainyRuan

Luyện Khí Tầng Một

8
94 LangSuong

Luyện Khí Tầng Một

8
95 miucung

Dâm Ma TônG

Trúc Cơ Hậu Kỳ

8
96 TiểuYên

Luyện Khí Tầng Năm

7
97 shina_dark

Luyện Khí Tầng Mười

7
98 AnAnh519

Thánh Thiên Tiên Vực

Luyện Khí Tầng Ba

7
99 lanhchanh

Luyện Khí Tầng Hai

7
100 tien16596

Luyện Khí Tầng Sáu

7