Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

13772/500000
2 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

79424/179000
3 MềuSiuBự

Vạn Yên Chi Sào Phó Tông Chủ

Hợp Thể Sơ Kỳ

94717/150000
4 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Hợp Thể Sơ Kỳ

1043/150000
5 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77384/130000
6 luongsanglac

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Luyện Hư Trung Kỳ

97880/99000
7 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

7590/99000
8 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

30449/75000
9 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2532/75000
10 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

335/75000
11 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54500/60000
12 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18154/60000
13 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

39337/49000
14 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

29478/49000
15 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
16 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

766/49000
17 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

38001/38500
18 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

13096/38500
19 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

10141/38500
20 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

2205/38500
21 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Hóa Thần Sơ Kỳ

444/38500
22 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

326/38500
23 TiểuMaTiên

Hắc Ám Chi Địa Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Sơ Kỳ

11/38500
24 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

28782/30500
25 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

25702/30500
26 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20510/30500
27 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

11754/30500
28 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
29 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

5456/30500
30 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
31 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18537/25500
32 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

9704/25500
33 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8099/25500
34 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6516/25500
35 GSPrince

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Trung Kỳ

2264/25500
36 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

793/25500
37 amycola

Nguyên Anh Sơ Kỳ

18864/20500
38 daipham

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

18777/20500
39 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13628/20500
40 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13316/20500
41 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12954/20500
42 HànBăng

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

11627/20500
43 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8013/20500
44 Hằng_Chun

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

5903/20500
45 ThánhNữ

Phiêu Miễu Thiên Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

4918/20500
46 User_Name

Thiếu Lâm Tự Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

4422/20500
47 Third9x9

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Hội Trưởng

Nguyên Anh Sơ Kỳ

3545/20500
48 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2697/20500
49 ĐinhChiểu

Rừng mưa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

1986/20500
50 jokerking

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

64/20500