Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Chưởng Môn

Hư Linh Sơ Kỳ

47325/500000
2 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ꧁ঌɢ๖ۣۜĐả☯☠✔ươฑ❡༂࿐

Chân Tiên Sơ Kỳ

7943/350000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

115598/179000
4 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

106389/179000
5 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Hắc Thủ Sau Màn

Hợp Thể Sơ Kỳ

24316/150000
6 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Cung Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

77512/130000
7 LongNgạoThiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

14712/130000
8 Everstill

Dưỡng Lão Trang Tai Ách Chi Thần

Luyện Hư Trung Kỳ

39935/99000
9 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

37286/99000
10 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

9835/99000
11 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2534/75000
12 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

882/75000
13 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54507/60000
14 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18274/60000
15 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Diệt Thế Băng Thánh

Hóa Thần Hậu Kỳ

3597/60000
16 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

39615/49000
17 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

32754/49000
18 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
19 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

7437/49000
20 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
21 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
22 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

16473/38500
23 etyrety

Hóa Thần Sơ Kỳ

13423/38500
24 Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

6321/38500
25 KoLove

Hậu Môn Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

4032/38500
26 Huỳnh_Lão_Tà

Thiên Địa Hư Vô Giáo Chủ Đẹp Trai Giáo Chủ Đỉnh Cao Giáo Chủ Mạnh Mẽ Ông Thần Ma Vực Ma Thần Đại Ma Thần

Hóa Thần Sơ Kỳ

681/38500
27 TiểuMaTiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

27/38500
28 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30303/30500
29 ahihi

Thâm Uyên Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

29564/30500
30 Kummo

Chiến Thần Điện Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20906/30500
31 tinhtinh

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15342/30500
32 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15267/30500
33 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
34 kedochanh

Rừng mưa

Nguyên Anh Hậu Kỳ

7417/30500
35 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

6766/30500
36 TylerVo

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Đại Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

6675/30500
37 TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

820/30500
38 KhanG.nhi

Tiếu Ngạo Nhân Gian Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

412/30500
39 KasTaurus

Ma Giáo Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
40 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

19001/25500
41 snownight

Ngạo Thiên Tông Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

16231/25500
42 _AnnA_

Đại Việt Tàng Thư Các Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

10107/25500
43 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

8582/25500
44 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500
45 GSPrince

Tiểu Hắc Thử Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

6752/25500
46 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6501/25500
47 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

5460/25500
48 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

5347/25500
49 amycola

Nguyên Anh Trung Kỳ

4161/25500
50 CônBằng

Vạn Vực Thánh Địa

Nguyên Anh Trung Kỳ

3062/25500