Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

39269/500000
2 LongMiêu

Dịch gia Phó Tông Chủ

Hợp Thể Trung Kỳ

105342/179000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

98690/179000
4 LãngTửVôTình

Thi Nhân Tụ Quán Chưởng Môn

Hợp Thể Sơ Kỳ

16832/150000
5 LongNgạoThiên

Ẩn Thế Chi Địa Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

5870/130000
6 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77130/130000
7 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

32616/99000
8 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

9147/99000
9 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

2073/99000
10 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2534/75000
11 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

336/75000
12 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54507/60000
13 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18190/60000
14 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

34837/49000
15 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
16 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Tông Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

16941/49000
17 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

1091/49000
18 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
19 etyrety

Ẩn Thế Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

13338/38500
20 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

12524/38500
21 KeoChuoi

Hóa Thần Sơ Kỳ

2361/38500
22 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

2245/38500
23 TiểuMaTiên

Ẩn Thế Chi Địa Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Sơ Kỳ

17/38500
24 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30506/30500
25 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30102/30500
26 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

29121/30500
27 tinhtinh

Nguyên Anh Hậu Kỳ

28807/30500
28 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20895/30500
29 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
30 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

6267/30500
31 HànBăng

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Hậu Kỳ

93/30500
32 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
33 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18537/25500
34 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

12935/25500
35 Everstill

Ẩn Thế Chi Địa

Nguyên Anh Trung Kỳ

9701/25500
36 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500
37 TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

7417/25500
38 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6516/25500
39 GSPrince

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

5260/25500
40 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

4545/25500
41 amycola

Nguyên Anh Trung Kỳ

2296/25500
42 Myuki

Nguyên Anh Trung Kỳ

1692/25500
43 daipham

Nguyên Anh Trung Kỳ

511/25500
44 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

18021/20500
45 HuyếtBăng

Thi Nhân Tụ Quán Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

17768/20500
46 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

15518/20500
47 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

14216/20500
48 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13318/20500
49 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12914/20500
50 jokerking

Vạn Hoa Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12421/20500