Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Chưởng Môn

Hư Linh Sơ Kỳ

45900/500000
2 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

106292/179000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

102517/179000
4 LãngTửVôTình

Vạn Vực Thánh Địa

Hợp Thể Sơ Kỳ

2637/150000
5 LongNgạoThiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

12696/130000
6 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77130/130000
7 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

35348/99000
8 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

9785/99000
9 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Cung Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

3183/99000
10 Everstill

Dưỡng Lão Trang Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

11882/75000
11 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2534/75000
12 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Chúa Tể

Luyện Hư Sơ Kỳ

1724/75000
13 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

725/75000
14 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54507/60000
15 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18274/60000
16 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

38241/49000
17 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

30418/49000
18 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
19 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
20 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
21 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

18854/38500
22 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

14794/38500
23 etyrety

Hóa Thần Sơ Kỳ

13403/38500
24 KoLove

Hậu Môn Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

3868/38500
25 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

299/38500
26 TiểuMaTiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

27/38500
27 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30229/30500
28 ahihi

Thâm Uyên Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

29358/30500
29 Kummo

Chiến Thần Điện Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20906/30500
30 Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

17038/30500
31 tinhtinh

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15327/30500
32 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15258/30500
33 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
34 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

6527/30500
35 TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

571/30500
36 KasTaurus

Ma Giáo Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
37 TylerVo

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Đại Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

20564/25500
38 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18866/25500
39 snownight

Ngạo Thiên Tông Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

15011/25500
40 kedochanh

Rừng mưa

Nguyên Anh Trung Kỳ

11075/25500
41 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500
42 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

8037/25500
43 GSPrince

Tiểu Hắc Thử Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

6620/25500
44 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6501/25500
45 amycola

Nguyên Anh Trung Kỳ

4161/25500
46 CônBằng

Nguyên Anh Trung Kỳ

2592/25500
47 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

2258/25500
48 Đẹp_Trai_Vô_Lại

Nguyên Anh Trung Kỳ

571/25500
49 daipham

Nguyên Anh Trung Kỳ

41/25500
50 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

20418/20500