Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

26282/500000
2 TiểuBạchLong

Dịch gia Quân Sư

Hợp Thể Trung Kỳ

104849/179000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

82092/179000
4 LãngTửVôTình

Thi Nhân Tụ Quán Chưởng Môn

Hợp Thể Sơ Kỳ

12051/150000
5 luongsanglac

Ẩn Thế Chi Địa Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

3650/130000
6 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77192/130000
7 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

31010/99000
8 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

8265/99000
9 Anibus

Ẩn Thế Chi Địa Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Trung Kỳ

1016/99000
10 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2533/75000
11 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

335/75000
12 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54501/60000
13 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18157/60000
14 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

31618/49000
15 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
16 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Tông Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

12336/49000
17 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

766/49000
18 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

38078/38500
19 etyrety

Ẩn Thế Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

13338/38500
20 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

11519/38500
21 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

2245/38500
22 KeoChuoi

Hóa Thần Sơ Kỳ

1346/38500
23 TiểuMaTiên

Ẩn Thế Chi Địa Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Sơ Kỳ

12/38500
24 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30506/30500
25 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30046/30500
26 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

28824/30500
27 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20510/30500
28 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
29 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

5978/30500
30 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
31 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18537/25500
32 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

11557/25500
33 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500
34 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6516/25500
35 GSPrince

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

4312/25500
36 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

2899/25500
37 amycola

Nguyên Anh Trung Kỳ

1711/25500
38 daipham

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

511/25500
39 tinhtinh

Nguyên Anh Sơ Kỳ

19695/20500
40 HuyếtBăng

Thi Nhân Tụ Quán Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

16783/20500
41 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

14497/20500
42 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

14416/20500
43 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13628/20500
44 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13318/20500
45 HànBăng

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12859/20500
46 ThánhNữ

Phiêu Miễu Thiên Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

11554/20500
47 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8282/20500
48 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8013/20500
49 jokerking

Vạn Hoa Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

7922/20500
50 Hằng_Chun

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

6729/20500