Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

42415/500000
2 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

105909/179000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

100421/179000
4 LãngTửVôTình

Hợp Thể Sơ Kỳ

110/150000
5 LongNgạoThiên

Vạn Vực Thánh Địa Trưởng Lão

Luyện Hư Hậu Kỳ

10207/130000
6 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77130/130000
7 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

33470/99000
8 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

9742/99000
9 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

2145/99000
10 Everstill

Hồ Tâm Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

10540/75000
11 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2534/75000
12 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

530/75000
13 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54507/60000
14 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18272/60000
15 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

37056/49000
16 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Tông Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

24331/49000
17 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
18 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
19 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
20 etyrety

Ẩn Thế Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

13403/38500
21 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

12931/38500
22 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

12293/38500
23 KeoChuoi

Hóa Thần Sơ Kỳ

3407/38500
24 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

2430/38500
25 TiểuMaTiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

27/38500
26 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

30177/30500
27 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

29154/30500
28 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20906/30500
29 tinhtinh

Nguyên Anh Hậu Kỳ

16005/30500
30 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15258/30500
31 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
32 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

6347/30500
33 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Chi Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

1814/30500
34 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
35 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18537/25500
36 Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

13740/25500
37 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

13021/25500
38 TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

10177/25500
39 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500
40 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6501/25500
41 GSPrince

Ẩn Thế Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

6442/25500
42 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

5441/25500
43 amycola

Nguyên Anh Trung Kỳ

4141/25500
44 daipham

Nguyên Anh Trung Kỳ

511/25500
45 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

19566/20500
46 HuyếtBăng

Nguyên Anh Sơ Kỳ

19337/20500
47 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

17393/20500
48 jokerking

Vạn Hoa Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

16553/20500
49 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

16439/20500
50 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

14216/20500