Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Vạn Vực Thánh Địa

Hư Linh Sơ Kỳ

48023/500000
2 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ꧁ঌɢ๖ۣۜĐả☯☠✔ươฑ❡༂࿐

Chân Tiên Sơ Kỳ

16916/350000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

116547/179000
4 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

106399/179000
5 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Hắc Thủ Sau Màn

Hợp Thể Sơ Kỳ

24468/150000
6 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Cung Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

78681/130000
7 LongNgạoThiên

Long Mộ Chưởng Môn

Luyện Hư Hậu Kỳ

15913/130000
8 Everstill

Dưỡng Lão Trang Tai Ách Chi Thần

Luyện Hư Trung Kỳ

48764/99000
9 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

41009/99000
10 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

9995/99000
11 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2534/75000
12 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

1014/75000
13 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54513/60000
14 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18283/60000
15 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Diệt Thế Băng Thánh

Hóa Thần Hậu Kỳ

3729/60000
16 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

2007/60000
17 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

43481/49000
18 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
19 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

7989/49000
20 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
21 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
22 Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

25747/38500
23 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

16794/38500
24 etyrety

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

13434/38500
25 kedochanh

Rừng mưa

Hóa Thần Sơ Kỳ

9495/38500
26 KoLove

Hậu Môn Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

4098/38500
27 Huỳnh_Lão_Tà

Thiên Địa Hư Vô Giáo Chủ Đẹp Trai Giáo Chủ Đỉnh Cao Giáo Chủ Mạnh Mẽ Ông Thần Ma Vực Ma Thần Đại Ma Thần

Hóa Thần Sơ Kỳ

2498/38500
28 thanhak37

Thi Nhân Tụ Quán Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

1251/38500
29 TylerVo

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

842/38500
30 TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

156/38500
31 TiểuMaTiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

27/38500
32 ahihi

Thâm Uyên Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

29809/30500
33 Kummo

Chiến Thần Điện Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20906/30500
34 tinhtinh

Long Mộ Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15884/30500
35 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15487/30500
36 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15267/30500
37 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
38 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

7737/30500
39 KhanG.nhi

Nguyên Anh Hậu Kỳ

441/30500
40 KasTaurus

Ma Giáo Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
41 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

19071/25500
42 snownight

Ngạo Thiên Tông Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

17217/25500
43 HồHiếu

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

14387/25500
44 HuyếtBăng

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

11391/25500
45 TaLàLãoThất

Tiếu Ngạo Nhân Gian Hội Trưởng

Nguyên Anh Trung Kỳ

10903/25500
46 _AnnA_

Đại Việt Tàng Thư Các Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

10189/25500
47 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

9822/25500
48 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

9593/25500
49 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

9465/25500
50 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500