Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Sơ Kỳ

12300/500000
2 thieuquocviet1999

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hợp Thể Trung Kỳ

78932/179000
3 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Đảo Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

116526/130000
4 Razer

Luyện Hư Hậu Kỳ

-77384/130000
5 luongsanglac

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Luyện Hư Trung Kỳ

89690/99000
6 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

6867/99000
7 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2531/75000
8 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Tông Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

330/75000
9 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54498/60000
10 MềuSiuBự

Vạn Yên Chi Sào Phó Tông Chủ

Hóa Thần Hậu Kỳ

32824/60000
11 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18112/60000
12 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

48821/49000
13 QHLQ

Hắc Ám Chi Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

30449/49000
14 loser

Hóa Thần Trung Kỳ

29167/49000
15 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
16 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chi Chủ

Hóa Thần Trung Kỳ

766/49000
17 KasThiếuGia

Ma Giáo Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

37152/38500
18 etyrety

Hắc Ám Chi Địa Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

4208/38500
19 KoLove

Hậu Môn Môn Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

2181/38500
20 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

243/38500
21 TiểuMaTiên

Hắc Ám Chi Địa Tông Chủ Phu Nhân

Hóa Thần Sơ Kỳ

10/38500
22 ahihi

Thâm Uyên Chúa Tể

Nguyên Anh Hậu Kỳ

28720/30500
23 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

25676/30500
24 Kummo

Chiến Thần Điện Điện Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20510/30500
25 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
26 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

4838/30500
27 KasTaurus

Ma Giáo Giáo Chủ

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
28 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

18503/25500
29 snownight

Ngạo Thiên Tông Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

9045/25500
30 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8099/25500
31 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6516/25500
32 KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Nguyên Anh Trung Kỳ

2159/25500
33 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

19489/20500
34 amycola

Nguyên Anh Sơ Kỳ

14108/20500
35 vodanhselfish

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13628/20500
36 chienthien

Thiên Đình Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

13316/20500
37 daipham

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12884/20500
38 cauhuyy

Thiên Đình Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

12453/20500
39 GSPrince

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

11741/20500
40 trang1999

Thanh Lâu Thập Nhị Phòng Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

8013/20500
41 HànBăng

Hắc Ám Chi Địa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

4723/20500
42 ThánhNữ

Phiêu Miễu Thiên Cung Cung Chủ

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2898/20500
43 ThiênHạVôSong

Thế Ngoại Đào Nguyên Chúa Tể

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2574/20500
44 Hằng_Chun

Hắc Ám Chi Địa

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2543/20500
45 User_Name

Thiếu Lâm Tự Chưởng Môn

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2535/20500
46 Third9x9

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Hội Trưởng

Nguyên Anh Sơ Kỳ

2491/20500
47 ĐinhChiểu

Rừng mưa Quân Sư

Nguyên Anh Sơ Kỳ

1277/20500
48 KimMinhHạo

Vạn Yên Chi Sào Trưởng Lão

Nguyên Anh Sơ Kỳ

1142/20500
49 kasprince

Nguyên Anh Sơ Kỳ

0/20500
50 duccom01

Kết Đan Hậu Kỳ

3703/16050