Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Vạn Vực Thánh Địa

Hư Linh Sơ Kỳ

47447/500000
2 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ꧁ঌɢ๖ۣۜĐả☯☠✔ươฑ❡༂࿐

Chân Tiên Sơ Kỳ

14238/350000
3 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

116226/179000
4 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

106399/179000
5 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Hắc Thủ Sau Màn

Hợp Thể Sơ Kỳ

17649/150000
6 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Cung Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

78395/130000
7 LongNgạoThiên

Long Mộ Chưởng Môn

Luyện Hư Hậu Kỳ

15478/130000
8 Everstill

Dưỡng Lão Trang Tai Ách Chi Thần

Luyện Hư Trung Kỳ

40953/99000
9 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

39746/99000
10 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

9960/99000
11 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2534/75000
12 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

990/75000
13 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

54507/60000
14 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18281/60000
15 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Diệt Thế Băng Thánh

Hóa Thần Hậu Kỳ

3723/60000
16 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

41377/49000
17 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

37253/49000
18 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
19 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

7675/49000
20 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
21 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
22 Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

24520/38500
23 Aqua

Thánh Thiên Tiên Vực Chi Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

16567/38500
24 etyrety

Ẩn Thế Chi Địa Thánh Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

13433/38500
25 KoLove

Hậu Môn Chưởng Môn

Hóa Thần Sơ Kỳ

4092/38500
26 Huỳnh_Lão_Tà

Thiên Địa Hư Vô Giáo Chủ Đẹp Trai Giáo Chủ Đỉnh Cao Giáo Chủ Mạnh Mẽ Ông Thần Ma Vực Ma Thần Đại Ma Thần

Hóa Thần Sơ Kỳ

2038/38500
27 TiểuMaTiên

Vạn Vực Thánh Địa Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Sơ Kỳ

27/38500
28 ahihi

Thâm Uyên Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

29808/30500
29 kedochanh

Rừng mưa

Nguyên Anh Hậu Kỳ

21586/30500
30 Kummo

Chiến Thần Điện Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

20906/30500
31 tinhtinh

Long Mộ Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15884/30500
32 Thiên-Hạo

Hoàng Lăng Gia Tộc Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15339/30500
33 Watt

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

15267/30500
34 TylerVo

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

9062/30500
35 QuânNhi

Thánh Đạo Tông Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

8944/30500
36 DựcLong

Dâm Ma TônG Tông Chủ Phu Nhân

Nguyên Anh Hậu Kỳ

7130/30500
37 thanhak37

Thi Nhân Tụ Quán Đại Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

1043/30500
38 TrưBátGiới

Dịch gia Thái Thượng Trưởng Lão

Nguyên Anh Hậu Kỳ

961/30500
39 KhanG.nhi

Nguyên Anh Hậu Kỳ

412/30500
40 KasTaurus

Ma Giáo Chưởng Môn

Nguyên Anh Hậu Kỳ

-2019/30500
41 BạchHổ

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

19017/25500
42 snownight

Ngạo Thiên Tông Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

16630/25500
43 HuyếtBăng

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Quân Sư

Nguyên Anh Trung Kỳ

10692/25500
44 _AnnA_

Đại Việt Tàng Thư Các Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

10183/25500
45 Cuội

Thiên Nguyệt Thần Cung Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

9498/25500
46 darkmage

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Nguyên Anh Trung Kỳ

9079/25500
47 RedStar

Dâm Ma TônG Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

8103/25500
48 soipezzy

Hề Gia Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

6998/25500
49 GSPrince

Tiểu Hắc Thử Chưởng Môn

Nguyên Anh Trung Kỳ

6752/25500
50 Việt

Vô Tận Hỏa Vực Trưởng Lão

Nguyên Anh Trung Kỳ

6501/25500