Hình bìa

Zombie Mạnh Nhất

Tác giả Vương Bào
Thể loại Đô Thị Khoa Huyễn Dị Năng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,989,824
Convert 98%
Cập nhật
100 3 phiếu
Cao độ YY
200 thích
5836 đọc
8 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ta là Phan Tiểu Nhàn, ta là một con zombie!

Từ trên trời giáng xuống một lon Coca nện vào Phan Tiểu Nhàn đầu, căn cứ cần cù tiết kiệm tiết kiệm tốt đẹp truyền thống, Phan Tiểu Nhàn uống cạn lon này “Coca”, liền hắn quang vinh trở thành phía trên thế giới này duy nhất siêu cấp chiến (sàng) sĩ (shī), từ nay trải qua phát rồ mất trí cuộc sống hạnh phúc.

Truyện top 1 Tam Giang Qidian.

Truyện bối cảnh Trái Đất tiếp xúc với văn minh ngoài Trái Đất - Ngân Hà Liên Minh (giống liên hợp quốc bây h), thành lập Liên Bang Trái Đất chống lại kẻ thù nhân loại là Trùng Tộc, cũng đề phòng âm mưu thuộc địa hóa Trái Đất của các văn minh cấp cao hơn.

Trong bối cảnh đó, truyện bắt đầu với 2 tên người ngoài hành tinh từ văn minh cấp 1 và cấp 2 (Trái Đất cấp 3, hạng bét) tới TĐ làm buôn lậu một sản phẩm công nghệ mới nhất, được giấu trong 1 lon Cocacola.

Tương Tự Truyện Zombie Mạnh Nhất