Ủng Hộ Truyện Yêu Thần Ký của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
1,220
3
500
4
500
5
300
6
210
7
200
8
200
9
200
10
200
11
200
12
100
13
100
14
50
15
20
16
15
17
10
18
10
19
10