Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

29

Bình

232

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Yêu Thần Ký

Truyện có 478 chương.
301
Ban thưởng
302
Dung hợp yêu linh
303
Thánh Huyết Dục Giao
304
Tiếu Ngưng Nhi đến thăm
305
Hỏa Thần Tông Diệp thị
306
Long Thiên Minh
307
Thánh tử, thánh nữ
308
Quần áo là lượt
309
Bị lừa
310
Sắp đặt
311
Vạn Lý Hà Sơn
312
Cầm kỳ thi họa
313
Ý cảnh đạo niệm
314
Kiếm
315
Vô thượng kiếm ý
316
Bán chữ
317
Thăm dò
318
Hắc Dực Long Ưng
319
Thiên Vân Thần Tôn
320
Tràn đầy thành ý
321
Lấy giả làm thành
322
Vạn Lý Hà Sơn
323
Tranh chấp
324
Trò hay
325
Huy muội
326
Long Cốt Dực Hổ
327
Người thừa kế
328
Nhị mệnh hồn
329
Toàn diệt
330
Yêu Minh khai trương
331
Trung đẳng Thần Trì
332
Bái sư
333
Thiên Diễn Thuật
334
Bọ ngựa bắt ve
335
Hỗn đản
336
Trộm gà không thành
337
Huyệt vị khai mở
338
Nuốt trôi
339
Bị vây
340
Kiếm Tổ ý cảnh
341
Đối sách
342
Thiên Vân Thần Tôn
343
Thu nhận đồ đệ
344
Uy hiếp
345
Lý Ngự Phong
346
Ép giá
347
Mua sắm
348
Khiêu chiến
349
Thánh Huyết Long Ưng
350
Lục phẩm bảo khí sáo trang
351
Khảo hạch mới
352
Hàn Băng Long
353
Đệ tam yêu linh
354
Muôn người chú ý
355
Lấy thế đè người
356
Ta không làm nữa
357
Ngũ đại cự đầu
358
Thăm dò
359
Gai lưng
360
Ngũ mệnh
361
Thích khách
362
Chết cho rõ ràng
363
Trong hai chọn một
364
Năm năm
365
Đợi chút
366
Tự hại mình lợi người
367
Tâm thành chi nhân
368
Hắc Vân Thần Trì
369
Rút củi đáy nồi
370
Viện binh
371
Chạy?
372
Lai lịch
373
Trị liệu
374
Hư Linh chi trận
375
Tiểu Linh Lung thế giới căn nguyên
376
Vô Nhai Tử
377
Thiên Huyễn Mê Hồn trận
378
Yêu Huyết Tế
379
Hư Ảnh Thần Cung
380
Vô tình gặp được
381
Phiền toái trên thân
382
Đuổi theo
383
Đánh lén
384
Ngoại điện
385
Hư ảnh
386
Thiên Hỏa Minh Văn trận
387
Vận khí không tốt
388
Sinh môn
389
Ly Hỏa Thánh Tử
390
Ngân sắc mệnh hồn
391
Linh Không Bích
392
Gặp lại Yêu Chủ
393
Khí tức thần bí
394
Đạo Tàng Tổ Sư
395
Chuyển thế chi nhân
396
Hằng Hà Chi Tinh
397
Không cho phép lấy
398
Nhị vị Thánh tử
399
Cân bằng
400
Phá trận