Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

29

Bình

232

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Yêu Thần Ký

Truyện có 478 chương.
201
Vân Mộng Thế Giới
202
Minh Vực Chưởng Khống Giả
203
Tàn Đồ?
204
Tốt rồi?
205
Cao cấp Minh Văn Đại Sư?
206
Thần bí yêu thú
207
Diệp Mặc
208
Pháp Tắc chi lực kết cấu
209
Phụ tử
210
Nữ thần tỷ tỷ
211
Yêu Linh Thôn Phệ Chi Thuật
212
Vu Man
213
Bị nhốt
214
Dị biến
215
Linh Hồn Pháp Trận
216
Thần bí trứng
217
Vị trí Minh chủ
218
Báo thù
219
Oan oan tương báo
220
Truyền Kỳ cường giả?
221
Trường Thứ Hai?
222
Hai huynh đệ
223
Lục Độc Châu
224
Linh Nguyên Quả
225
Thi Giao
226
Oan gia ngõ hẹp
227
10 lần Quang Ám Nguyên Khí Bạo
228
Thiên Linh
229
Tiêu Ngữ
230
Quấy rầy nhã hứng rồi!!
231
Phá toái Thần Cách
232
Phương pháp tiến vào
233
Cổ mộ
234
Long Khư Giới Vực (bản dịch)
235
Vũ Thần Tông
236
Pháp Tắc Vũ Dực
237
Lăng Sương Kiếm
238
Cưỡng đoạt Pháp Tắc
239
Giáo huấn một chút
240
Yêu chủ
241
Tuyển đồ
242
Vô ngã tâm tình
243
Rèn luyện Hắc Viêm
244
Thiên Lân Yêu Thú
245
Linh hồn pháp ấn
246
Yêu Tiên hầm cách thủy
247
Linh hồn pháp ấn
248
Giằng co
249
Thăm dò
250
Chúc Long
251
Kim Đản
252
Linh hồn
253
Minh Thần
254
Bái sư
255
Kiếp trước, kiếp này
256
Sa mạc Thần Cung
257
Địch tập kích
258
Con tin
259
Nổi giận
260
Hi vọng
261
Cáo biệt
262
Lễ vật của Nhiếp Ly
263
Thiên Linh Viện
264
Thiên linh căn
265
Khảo thí
266
Kết quả khảo nghiệm
267
Linh thạch
268
Oanh nhi
269
Châm pháp
270
Xích Linh Tôn Giả
271
Linh Chi Hỏa Diễm
272
Bối Gia
273
Trúng độc
274
Thủ chi hữu đạo
275
Linh hồn lạc ấn
276
Thánh Linh Thiên Bảng
277
Sư phụ
278
Thay đổi xếp hạng
279
Long Vũ Âm
280
Ba roi
281
Nên đánh vào đâu?
282
Ai mới là kẻ rác rưởi?
283
Tự tìm
284
Bị chặn đường
285
Dùng lông gà làm thành mũi tên
286
Thiên mệnh
287
Sức mạnh thân thể
288
Cây kim so với cộng râu
289
Quyết đấu
290
Càng xa càng tốt
291
Sư tỷ muội
292
Hồn Lân
293
Gán tội
294
Thoái lui cầu việc khác
295
Buôn bán yêu linh
296
Lý Hành Vân
297
Sự thật
298
Thầy trò
299
Trên đường gặp gỡ
300
Kính phục