Hình bìa

Yêu Nghiệt Quật Khởi Lục

Tác giả Mr Giai Nam
Thể loại Huyền Ảo Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 353,228
Convert 100%
Cập nhật
83 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trạng thái nhập ma Nhiếp Phong, có thể hay không làm việc cho ta?

Đấu Sư cảnh giới Tiêu Viêm, có thể nguyện tiếp nhận làm mướn?

Lục Chỉ Cầm Ma một khúc, Tiếu Ngạo Cửu Trọng Thiên!

Nghịch thiên Thất Ma Đao rơi, khắp trời Thần Phật vẫn!

Muôn vạn Tiểu Thuyết Thế Giới, duy ta một tay che trời.

Chân kiêu hùng, huyết tất lãnh!

Lại nhìn yêu nghiệt quật khởi!

Tương Tự Truyện Yêu Nghiệt Quật Khởi Lục