Hình bìa YY-Convert

Yêu Ảnh

Tác giả Khuyển Nha Thác
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 157,443
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 16+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1 thích
159 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tu tiên thế gian, người tất cả hướng tới phi thăng, nhiên tiên đạo mờ mịt, mười triệu năm qua câu không một người đắc đạo.

Tạ cung bảo không hỏi chánh tà, bằng tâm mà sống, lại với giết hại trong khám phá tiên đạo, tố Kim Thân, dục Tiên Thai, bay Cửu Thiên, đãng Cửu U, thành Thiên Cổ nhất nhân.
 

Tương Tự Truyện Yêu Ảnh