Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Việt Giả Tung Hoành Anime Thế Giới

Truyện có 1815 chương.
201
201 Chương Tu Luyện Bắt Đầu
202
202 Chương Nam Nhân Chí Hướng
203
Kuina Bái Sư
204
204 Chương Vận Mạng Một Ngày
205
205 Chương Kuina Cùng Zoro
206
206 Chương Đệ 2001 Lần So Kiếm
207
207 Chương Usopp
208
Vấn An Kaya
209
209 Chương Nhảy Qua Kịch Tình
210
Tiện Đường
211
Xin Gọi Ta Lưu Manh Tinh
212
Thiên Hạ Đệ Nhất
213
Lam Lam Lộ Nhà Hàng
214
Đi Tìm Senneryu
215
Thất Lạc Đảo
216
Ăn Hay Là Không Ăn
217
Teresa Giảng Đạo Lý
218
Chuẩn Bị Tiến Nhập Vĩ Đại Đường Hàng Không
219
Luffy Cùng Phiền Phức
220
201 Chương Tu Luyện Bắt Đầu
221
Yêu Đao
222
Nhà Cách Mạng
223
Trò Chơi Đuổi Bắt
224
Đoàn Tụ
225
Thành Lập Mới Liên Hợp
226
Nỗ Lực Lên Luffy
227
Ném Đống Cát
228
Vi Vi Công Chúa
229
Xuyên Qua Sa Mạc
230
Sa Mạc Biến Bưng Biền
231
Sinh Hóa Chiến Cơ
232
Hàng Không Mẫu Hạm
233
Hải Chiến
234
Nghiền Ép
235
Going Merry Cùng Sinh Hóa Long Cốt
236
Mới Sinh Going Merry
237
Có Một Mộng Tưởng
238
Vũ Khí Hạt Nhân
239
Trích Khôi Lệnh
240
Ace Phạt
242
Râu Trắng Tới
243
Hải Tặc Cùng Hải Quân
244
Đối Chiến Râu Trắng, Đối Thủ Giữa Kính Ý
245
Đột Nhập Kết Cục
246
Kết Thúc
247
Cự Nhân Còn Không Có Xuất Hiện
248
Nguyên Thủ Ti Tửu Quán, Duran Quán Bar
249
Ban Đầu Luận Tháo Dỡ Tường
250
Ra Khỏi Thành Chém Cự Nhân Đi
251
Nói Hảo Ultraman
252
Phong Trào Khải Mông
253
Sợ Hãi Tâm
254
Nghiên Cứu
255
Bính Đa Thời Kì
256
Sáu Mươi Mét Đá Tường
257
Trọng Trang Máy Móc Binh
258
Cảm Khái Chịu Chết
259
Phương Trận
260
Chiến Lược Dời Đi
261
Cửu Vĩ Bạo Tẩu
262
Cửu Vĩ Tường Đổ
263
Đệ Ngũ Binh Đoàn, Cự Nhân Binh Đoàn
264
Đã Trở Về ?
265
Thế Giới Điện Ảnh Thần
266
Khán Giả Không Biết Tỉ Mỉ
267
Chủ Thần Trò Chơi
268
Không Có Tưởng Thưởng Điểm Cường Hóa
269
Trí Giả Sai Lầm
270
271
Đối Thoại Sở Đại Tá
272
Kế Hoạch
273
Tiến Nhập Ảo Thuật Thế Giới
274
Dị Hình Kết Thúc
275
Khiêu Chiến 40 Người
276
Hội Nghị Bàn Tròn
277
Cường Hóa
278
Tiến Nhập Super Heros Thế Giới
279
Wanted
280
Sát Nhân Đi
282
Ra Sân
283
Đại Tân Văn
284
Ngoại Tinh Bạn Bè
285
Sân Khấu
286
Kỹ Thuật
287
Gà Và Đản
288
Đi Làm Lính
289
Xúc Tua
290
Mỗi Bên Phương Diện
291
Trí Giả Cùng Xúc Tua
292
Tiểu Sửu Trò Chơi
293
Magneto
294
Chủ Thần Phân Thân
295
Thổ Hào Gặp
296
Bắt Gặp Khốn
297
Chính Là Ngươi , Hàng Thế Thần Thông
298
Tu Luyện Hoàn Thành
299
Trương Kiệt Lương Tri
300
Thích Khách Hậu Duệ
301
Thích Khách Kịch Bản
302
Mặt Trăng Cuồng Hoan