Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

kirakien98 · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
4 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Cao Độ YY

Lên top ad ơi