Hình bìa

Xin nước nơi người

Tác giả Thái Trí Hằng
Thể loại Ngôn Tình
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 23,664
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
18 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Dịch: Darth Athox
Biên tập: Tử Uyển Thanh

Nguồn: www.tangthuvien.com

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Xin nước nơi người