Hình bìa

Xích Luyện Thương Khung

#XLTK

Tác giả Trư Trư Trư Trư Hâm
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,559,162
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
3605 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Dị huyễn đại lục, dị năng xưng hùng.Tại đây, kỳ dị vô cùng. Thế nhân đều có thể dùng thông qua bản thân cố gắng, tu luyện thành làm thật chính dị năng giả, do đó thức tỉnh bản thân bổn nguyên dị năng.Mà lại xem Hỏa thần Cổ Viêm, như thế nào thành tựu tuyệt thế dị năng, tiếu ngạo thiên hạ!※※※※※※ ※※※※※※※Dị năng giả cảnh giới: Hành giả cảnh giới, Chân Vũ cảnh giới, Linh Thiên Cảnh giới, Vương Đạo Cảnh giới, Hoàng Cực cảnh giới, Tôn Uy cảnh giới, Đế Diệt cảnh giới, Thánh Vực cảnh giới...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Xích Luyện Thương Khung