Hình bìa

Wifi Tu Tiên

#WTT

Tác giả ái cật nhiệt kiền diện
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 422,567
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
14 thích
1608 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Lý Bình Sinh phát hiện trong mắt thế giới, bất luận là người hoặc vật, đều biểu hiện ra một cái wifi ô biểu tượng! Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể kết nối đi vào! Người Xayda huyết thống? Kết nối download tới. Tu vi? Kết nối download tới. Công pháp? Kết nối download tới. Nguyên Anh? Kết nối một cái download qua đi thử một chút. A , có thể kết nối vũ trụ?tu vi: Luyện Khí, Hóa Vụ, ngưng đàm, tụ đan. Tụ đan về sau mới là Nguyên Anh, Nguyên Thần hai lớn Chí Cao Cảnh Giới

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Wifi Tu Tiên