Hình bìa

Vương Không Thấy Vương

Tác giả Cô Tô Mộ Bắc
Thể loại Ngôn Tình Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 352,341
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
11 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là nhất thiên nói K-biz không K-biz, nói văn nghệ không văn nghệ he chuyện xưa, giảng thuật một cái trong lòng ta thuộc loại bò cạp nữ cùng sư tử nam, không quan hệ người kia, không quan hệ ngoại vật, không quan hệ thời gian chuyện xưa.Vô xuyên không sống lại, nữ chủ nguyên sang + bản địa.Văn nguồn gốc bất quá là ta chính mình một loại điên, vì thế gần như cố chấp thành văn cũng định rồi nhân thiết.Vì muốn đánh vỡ sư tử nam cùng bò cạp nữ không bị phổ la đại chúng xem trọng vận mệnh, cũng vì trong lòng ta cái kia chính là ngóng nhìn liền tâm sinh kiên định quyền họ thiếu niên.Nội dung nhãn: K-biz

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vương Không Thấy Vương