Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vương Bài (Dịch)

HonDe · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện đấu trí, đọc rất hay, tư duy phát triển nhờ truyện

kaicleverly · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay lăm, dịch giả cố lên nhé

đấu trí