Ủng Hộ Truyện Vũ Trụ Đại Phản Phái của tác giả Nhất Nhị 01

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
51,212
2
27,200
3
26,900
4
22,000
5
10,000
7
200
8
200
9
200
13
1