Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

GCD3 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện này có cảm giác chưa được full ai biết còn không giới thiệu cho ta với! (nhìn chương cuối là biết)

memmới · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hài mian vô sỉ

hài đấu trí giả heo ăn thịt hổ
Truyện tương tự đề xuất bởi memmới