Hình bìa

Vũ Thần Chi Lộ

Tác giả Thanh Thạch Tế Ngữ
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,982,452
Convert 100%
Cập nhật
39 thích
7933 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Mọt game chuyển kiếp dị giới, thần bí hệ thống đột nhiên hạ xuống! Từ nay, củi mục hoa lệ biến thân, bắt đầu diễn dịch lần lượt chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích! Đứng đầu công pháp? Tuyệt thế vũ khí? Khuynh thành mỹ nữ? Võ đạo đỉnh phong? Ở Võ Thần hệ thống trước mặt, hết thảy đều là phù vân! Lại nhìn nắm giữ Võ Thần hệ thống Diệp Tinh Thần, như thế nào trong loạn thế bước lên võ đạo đỉnh phong.

Tương Tự Truyện Vũ Thần Chi Lộ