Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vu Sư Ký

Truyện có 626 chương.
1
Ngoại Chương Chiêu Mộ
2
Ngoại Chương Điều Kiện
3
Ngoại Chương Nhiệm Vụ
4
Ngoại Chương Kế Hoạch
5
Ngoại Chương Khiêu Chiến
6
Ngoại Chương Đến
7
Ngoại Chương Tiếp Tuyến
8
Ngoại Chương Làm Việc
9
Ngoại Chương Blake
10
Ngoại Chương Quán Bar
11
Ngoại Chương Phong Ba
12
Ngoại Chương Xuất Thủ
13
Ngoại Chương Mới Vào
14
Ngoại Chương Bên Trong Căn Cứ
15
Ngoại Chương Đột Biến
16
Ngoại Chương Dưới Mặt Đất
17
Ngoại Chương Mặt Đất
18
Ngoại Chương Tao Ngộ
19
Ngoại Chương Kịch Chiến
20
Ngoại Chương Kịch Chiến 2
21
Ngoại Chương Kịch Chiến 3
22
Ngoại Chương Kịch Chiến 4
23
Ngoại Chương Chuyển Cơ
24
Ngoại Chương Thất Thủ
25
Ngoại Chương Thí Nghiệm
26
Ngoại Chương Quét Ngang
27
Ngoại Chương Ngoài Ý Muốn
28
Nô Lệ
29
Chủ Nô
30
Tập Kích
31
Kỵ Sĩ Bí Kỹ
32
Xung Đột
33
Samuel
34
Giao Dịch
35
Kế Hoạch
36
Bạo Hùng
37
Đầu Hàng Địch
38
Tương Kế Tựu Kế
39
Dụ Phục
40
Trúng Phục Kích
41
Hỏa Phệ
42
Lay Lắt
43
Độc Đấu
44
Đánh Cược
45
Huyết Nộ
46
Nghiền Ép
47
Vây Giết
48
Cự Phủ
49
Oise Thành
50
Vu Sư Truyền Thuyết
51
Nies Como
52
Tiệc Tối
53
Sarko Morrod
54
Xung Đột
55
Khánh Điển
56
Đánh Cược
57
Đấu Thú
58
Giác Đấu
59
Giết Chóc
60
Kate Mulder
61
Đánh Cược
62
Phong Kích
63
Trận Thứ Hai
64
Chris
65
Chiến! !
66
Thiên Kích
67
Thánh Diệu
68
Kết Thúc
69
Sinh Mệnh Năng Lượng
70
Tách Rời
71
Hồng Bảo
72
Hồng Bảo 2
73
Vũ Hội
74
Reis Đại Công Tước
75
Xung Đột
76
Dạ Tập
77
Chuyện Cũ Năm Xưa
78
Các Phương Động
79
Các Hiển Thủ Đoạn
80
Manh Mối Gãy Mất
81
Luận Bàn
82
Khánh Điển Ngày
83
Thắng Lợi Quảng Trường
84
Vì Tự Do
85
Loạn Chiến
86
Thế Cục
87
Người Thắng Sau Cùng
88
Ám Sát
89
Âm Mưu? Dương Mưu?
90
Khống Chế Toàn Cục
91
Âm Mưu Cùng Phản Bội
92
Giao Dịch Cùng Nói Chuyện
93
Đào Thoát
94
Phong Ba Định
95
Đêm Tối Thăm Dò Cổ Bảo
96
Lời Nói Trong Đêm
97
Thất Thủ Bị Bắt
98
Denier
99
Ngoài Ý Muốn
100
Đột Biến Ngoài Ý Muốn