Hình bìa

Vũ Phá Cửu Hoang

Tác giả Vô Địch Tiểu Bối
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 4,846,014
Convert 100%
Cập nhật
140 thích
25277 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chân Linh đại lục, thiên kiêu đương đại, yêu nghiệt tranh đấu, Vương Giả thét dài có thể Lạc Tinh thần, hoàng giả xoay tay có thể già Thương Khung.

Xuất thân thấp hèn thiếu niên Tiêu Diệp, đến viễn cổ truyền thừa, mở ra Nghịch Thiên lữ trình, quét ngang vạn địch, chiến phá Cửu Hoang.

Vô Địch chiến trường, thiên tài huyết như biển, yêu nghiệt cốt thành sơn, Tiêu Diệp từng bước tiến lên, nhiệt huyết dâng trào chiến đấu vĩnh viễn không thôi!

Chúng ta Vũ Giả, khi (làm) Ninh chiết bất khuất, khoái ý ân cừu, một đường hát vang, tiêu diệt thế gian tất cả địch!

Tương Tự Truyện Vũ Phá Cửu Hoang