Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

60

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Agatha Maskin.

Nhân Vật Phụ · Nữ

Quân Đoàn Trưởng Quân Đoàn Thứ Bảy hội Guardian. Một Dragon Slayer.

Iris Volkirha.

Nhân Vật Phụ · Nữ

Thân phận thần bí. Nhát gan, đáng yêu.

Bane

Thần Tai Ương Bane
Nhân Vật Phụ

Một trong hai vị Thần Rồng mạnh nhất Yriel thế giới.

Bane cũng là vị thần tạo ra loài Rồng hùng ...

Trần Văn Lâm.

Main.
Nhân Vật Chính · Nam

Nhân vật chính. Tuyển thủ game RTS hết thời.