Hình bìa

Võng Du Thế Gia

Tác giả Tội Quân Tử
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,459,018
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
34 thích
3135 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nếu như, cái thế giới này thực sự Virtual Network trò chơi, như vậy nó hội diễn sinh ra cái dạng gì trò chơi chế độ. Như sự thật đồng dạng? Như bình thường game online đồng dạng? Game Online thế gia, mới được là Virtual Network trò chơi chính thức 《 khống chế 》 người!

Tương Tự Truyện Võng Du Thế Gia