Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Skill Bị Động Nhiều Lắm (Bản Dịch)

anhxuananh · Luyện Khí Tầng Chín ·
20 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tại hạ đọc 10 chương đầu thấy truyện hay đó. Ủng hộ các hạ. Mong các hạ ra chương nhiều hơn nhé.