Hình bìa

Võng Du Hồng Hoang Chi Thần Binh Lợi Khí

#VDHHCTBLK

Tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Thể loại Đô Thị Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 740,637
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
133 thích
22103 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Điều khiển tất cả vui vẻ.

Khống chế nghề nghiệp hoàn mỹ diễn dịch.

Hồng hoang đệ nhất phù thủy hoa lệ vũ bộ.

Võng du YY tiểu thuyết, không thích chớ vào.

Chỉ muốn hồng hoang làm bối cảnh.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Hồng Hoang Chi Thần Binh Lợi Khí