Hình bìa

Võng Du Chi Vong Linh Triệu Hoán

#VDCVLTH

Tác giả Nhất Dạ Chi Thu
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,006,641
Convert 100%
Cập nhật
147 thích
16672 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Vốn chỉ muốn biết chút tiền lẻ nuôi sống bản thân, nhưng trong lúc vô tình chuyển chức trở thành Vong Linh Vu Sư.

Xem thâm niên player Tần Văn, làm sao dựa vào một tay Vong Linh Triệu Hoán, ở 《điên phong》trong Phiên Vân Phúc Vũ!

Vênh váo hò hét du hí sinh hoạt, sắp mở màn...

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Vong Linh Triệu Hoán