Hình bìa

Võng Du Chi Vô Hạn Miểu Sát

Tác giả Ưu Thương Đàn Ghi-Ta
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 5,052,535
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
681 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhuyễn muội tử có hay không có? Quyết đoán có!

Bụng hắc loli có hay không? Quyết đoán có!

Hoàn mỹ nữ thần có hay không có? Quyết đoán có! Còn có cái gì?

Còn có kích tình bốn phía đích PK cùng cho ngươi thèm nhỏ dãi đích rơi xuống!

Muốn nhìn sao? Các loại muốn! Còn chờ cái gì?

—— Võng Du chi vô hạn one hit one kill, thỏa mãn thân đích hết thảy dục vọng! Mà lại xem khác loại Chiến Sĩ như thế nào chế bá giả thuyết đại lục!

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Vô Hạn Miểu Sát