Hình bìa

Võng Du Chi Thương Thần

Tác giả 14 Sứ Đồ
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,779,555
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1624 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chỉ cần trong tay có súng! Ta chính là thần...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Thương Thần