Hình bìa

Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La

#VDCTKTL

Tác giả Hoả Tinh Dẫn Lực
Thể loại Đô Thị Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,343,186
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
2
90 4 phiếu
Thấp độ YY
319 thích
30708 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Vì cứu vớt muội muội bị bệnh nan y cuối cùng hy vọng, Lăng Trần tiến nhập mới mở ra hư nghĩ trò chơi thế giới, cũng gia nhập một cái tất cả đều là nữ hài tử loại nhỏ phòng làm việc, từ nay về sau bước trên hắn đỉnh phong chi lộ.

Nhất loan cơ hồ bị lịch sử quên thượng cổ tà vật "Thiên Khiển Chi Nguyệt" thành tựu hắn không được siêu việt đỉnh phong thần thoại, cũng làm cho hắn ở chút bất tri bất giác bước lên một cái đã định trước gặp thiên chi khiển phạt Tu La chi đạo.

Thành Viên Đóng Góp

test
20:19 03/08/2017

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La