Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Võng Du Chi Thần Cấp Luyện Yêu Sư

MaLinhggggg · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyen nay rat kha m.n nen xem thu.tinh tiet k nặng nề.giai tri rat kha

nhiều vợ hài
Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay,rất súc tích,nội dung khá ổn