TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào trên app.
OPEN
Hình bìa YY Dịch

Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào

#VDCTCCH

Tác giả Cực Mục Thiên Cẩu
Thể loại Võng Du Trùng Sinh
Trạng thái Dropped
Số Chữ 288,302
Chương dịch 98%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 10+
Phụ trách Thánh Thiên Tiên Vực
YY-Dịch
Truyện VIP VIP
Cảm Xúc Người Đọc
16
4
1
1
87 10 phiếu
Thấp độ YY
674 thích
17413 đọc
55 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Cũng không ai biết, sau khi 《 Thiên Thế 》mở ra phần cuối của trò chơi là đầu não sẽ tự động thức tỉnh trí thông minh, hoàn toàn nắm giữ ý thức tự chủ, cũng ngay lúc đó đầu não đã khóa lại hệ thống nạp tiền.

《 Thiên Thế 》 phát triển mười năm, tiền tệ bên trong trò chơi đã trở thành loại tiền tệ duy nhât lưu thông trên thế giới.

Trong phòng, một người con nhà giàu bởi vì chán nản về 《 Thiên Thế 》 đã chậm rãi giơ súng vào huyệt Thái Dương của mình . . .

Thời Gian Luân Hồi, trở về mười năm trước, cách 《 Thiên Thế 》 mở ra chỉ có một tuần.

Lúc này,Sở U nên làm gì sau khi sống lại. . .

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào