Hình bìa

Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào (convert)

Tác giả Cực Mục Thiên Cẩu
Thể loại Võng Du Trùng Sinh
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 2,040,521
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
287 thích
15075 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cũng không ai biết, 《 Thiên Thế 》 mở ra ban đầu, trò chơi phần cuối đầu não sẽ tự động trí năng thức tỉnh, hoàn toàn nắm giữ tự chủ ý thức, cũng ngay đầu tiên liền đóng nạp tiền con đường.

《 Thiên Thế 》 phát triển mười năm, trò chơi tệ trở thành hiện thực cùng giả lập duy nhất lưu thông tiền.

Trong phòng, một cái bởi vì 《 Thiên Thế 》 mà chán nản con nhà giàu chậm rãi giơ súng nhắm ngay mình huyệt Thái Dương. . .

Thời Gian Luân Hồi, trở về mười năm trước, khoảng cách 《 Thiên Thế 》 mở ra chỉ còn một tuần.

Lúc này, sống lại Sở U nên làm gì lựa chọn. . .

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào (convert)