Hình bìa

Võng Du Chi Tà Thánh Hoàng Tôn

#VDCTTHT

Tác giả Ma Đại Phạ Ma
Thể loại Đô Thị Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,109,216
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
4 thích
10501 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một Tà Tôn, một Thánh Tôn, đến tột cùng ai mới là thế giới này chúa tể?

Tôn Hoàng xuất hiện, lại ý vị như thế nào?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Tà Thánh Hoàng Tôn