Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

179

Vấn Đề

Thêm

Đóng #1 Sửa nội dung

Thần lực +10 thôi sửa lại lúc +20 lúc +10

Vâng ạ. Cám ơn bn đã góp ý và chỉ ra lỗi sai ạ ^^ mình sẽ sửa lại ngay

Đóng vấn đề.