Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

218

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh (Dịch)

bringiton19962 · Luyện Khí Tầng Chín ·
20 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cầu ra truyện sớm nha add hóng, với lại cho mình zin code giảm giá mua tiếp truyện với

cungphamhuy · Kết Đan Sơ Kỳ ·
20 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, vui, nhân vật chính bá đạo, có điều nhân vật nữ hơi não tàn ) truyện đọc giải trí sau những ngày tu luyện khắc khổ

nhiều vợ hài
Cươngkevin · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ra tiếp ik ạ

vuking08 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Bắt đầu truyện OK.hy vong truyen sẽ hấp dẫn hơn về sau.