Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

21

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh (Dịch)

Cươngkevin · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ra tiếp ik ạ

vuking08 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Bắt đầu truyện OK.hy vong truyen sẽ hấp dẫn hơn về sau.