Hình bìa

Võng Du Chi Sống Cùng Mỹ Nữ

Tác giả Long Quy
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,906,272
Convert 100%
Cập nhật
367 thích
19294 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ngươi nghĩ phú khả địch quốc sao? Ngươi nghĩ bị mỹ nữ ngược lại sao? Ngươi nghĩ thu được trên vạn người thành tựu sao? Ngươi nghĩ... La lỵ, ngự tỷ, nữ vương, nhân thê, thục nữ, hết thảy không buông tha.

Full 1k1c. Sắc, main sống chung trong phòng làm việc với 4 em, trăm chương đầu ăn 2 em, + nhà bên em loli 14 tuổi, ăn cả em loli này lẫn mẹ ẻm, ăn cả bạn học em loli,... Trong game cũng bá...

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Sống Cùng Mỹ Nữ