Hình bìa

Võng Du Chi Kim Dung Kỳ Hiệp Truyện

Tác giả Vân Thiên Minh
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,361,599
Convert 100%
Cập nhật
643 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một tên phổ thông người chơi, vì học thành thiên hạ vô địch chung cực võ công, đang chọn chọn thuộc tính lúc cam nguyện trở thành một tên tư chất bình thường võ học phế vật, mà lại nhìn hắn làm sao thuận lợi đi ra tay mới bước thứ nhất, như vậy làm sao trên giang hồ đặt chân, làm sao đạt đến học tập chung cực võ công các hạng hà khắc yêu cầu, làm sao trở thành một tên vô địch khắp thiên hạ cao thủ tuyệt thế! Convert by: Thái Cổ Đại Thần.

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Kim Dung Kỳ Hiệp Truyện