Hình bìa

Võng Du Chi Huyết Ma Tu La

#VDCHMTL

Tác giả Tàn Huyễn Mộng Thương
Thể loại Đô Thị Võng Du Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 361,634
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
14 thích
1283 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một kiếm chỉ thiên hóa thân Huyết Ma, một thân huyết giáp thành tựu Tu La! Làm Huyết Ma cùng Tu La về làm một thể, ở trong game vượt Luyện Ngục, qua Hoàng Tuyền! Ở hiện thực tru Thiên Thần, diệt Diêm La! Hắn đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Huyết Ma Tu La