Hình bìa

Võng Du Chi Đại Đạo Tặc

Tác giả Phiếm Chu Điền Từ
Thể loại Võng Du
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,570,704
Convert 100%
Cập nhật
1908 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trên mũi đao khiêu vũ, trong bóng tối bước chậm.

Là độc hành vương giả, là tử vong sứ đồ, là đạo tặc vinh diệu !

Trùng sinh ngoạn võng du, lấy việc giành trước một bước !

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Đại Đạo Tặc