Hình bìa

Võng Du Chi Cung Thần Vô Địch

Tác giả Diêm Hạ Nguyệt Quang
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,600,734
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
2 thích
2764 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bị làm khó dễ nổi giận xào Thủ Trưởng Cá Mực, bị quảng cáo hấp dẫn mua mũ trò chơi, vận cứt chó cộng thêm thành thật thiện lương tốt phẩm chất, xuống lầu ăn bữa sáng đều có thể nhặt được đẹp đến mức bốc lên tán gái. Lại nhìn trong trò chơi ngoài ý muốn thu hoạch được chi nhánh chủng tộc nhân vật chính làm sao đánh quái thăng cấp phao mm, tranh bá xưng hùng đi vào trò chơi đỉnh phong! !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Cung Thần Vô Địch