Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Thượng Tiên Quốc

Truyện có 874 chương.
1
Lữ Dương
2
Áo Xám Lão Nhân
3
Trời Giáng Tiền Phi Nghĩa
4
Thần Bí Tiểu Đỉnh
5
Hữu Kinh Vô Hiểm
6
Võ Đạo Cảnh Giới
7
Biến Hóa Nghiêng Trời Lệch Đất
8
Phúc Họa Khó Dò
9
Bổ Thiên Quyết
10
Chấn Kinh Phát Hiện
11
Bạch Y Nữ Tử
12
Lữ Dương Thân Thế
13
Tứ Tiểu Thư
14
Phu Nhân Triệu Kiến
15
Muốn Hay Không Muốn Học Võ
16
Đại Lực Tài Bồi
17
Thần Ý Cảnh
18
Công Lực Sâu Cạn
19
Tiền Vốn
20
Anh Lạc Quận Chúa
21
Phi Thuyền
22
Tiên Tử
23
Ma Giáo Xuất Hiện
24
Thần Kỳ Công Hiệu
25
Cứu Người
26
Chấn Kinh Phát Hiện
27
Thiệt Giả Quận Chúa
28
Ngươi Đầu Quân Đi Thôi
29
Có Ý Định Khác
30
Tuyết Ngân Long
31
Nhanh Như Điện Chớp
32
Thần Tuấn Khiến Cho Phiền Toái
33
Đạo Cùng Minh Tâm
34
Khổ Đại Thù Sâu Khúc Vi
35
Làm Khó Dễ
36
Biến Bản Thêm Lệ
37
Khai Cung
38
Hơn Hẳn
39
Thân Phận Hiểu Lầm
40
Lập Doanh
41
Tiến Thối Lưỡng Nan
42
Theo Luật Nên Chém
43
Úy Phó Dương Hồng
44
Làm Qua Một Hồi
45
Lữ Dương Thủ Đoạn
46
Đổi Mới
47
Thăm Hỏi
48
Cùng Người Tranh Vận
49
Tiễu Phỉ Nhiệm Vụ
50
Đi Bạch Trạch
51
Bạch Liên Giáo Tin Tức
52
Tinh Khí Thần Yên
53
Rút Lui
54
Thiên Binh
55
Tuyết Ngân Long Thần Đến Một Kích
56
Tù Binh
57
Mưu Đồ Bí Mật
58
Ám Thông Bạch Liên
59
Vô Hà Chân Thân
60
Thánh Nữ Đích Thân Tới
61
Khách Khanh
62
Đạt Thành Giao Dịch
63
Thắp Hương Lễ Phật
64
Bạch Liên Đạo Thống
65
Thái Thượng Chư Thiên
66
Tu Luyện Đường Tắt
67
Chân Nguyên Đại Đan
68
Công Lực Tăng Vọt
69
Dời Đến An Nam
70
Tân Nhiệm Đô Úy
71
Đan Dược Tin Tức
72
Vạn Bảo Lâu
73
Việc Trọng Đại
74
Đấu Giá Bắt Đầu
75
Tiên Môn Đệ Tử
76
Đạo Vân
77
Rốt Cục Đăng Tràng
78
Đan Dược Đẳng Cấp
79
Xích Huyết Đại Đan
80
Đổ Máu
81
Đan Dược Đến Tay
82
Bát Môn Sinh Hóa Huyền Công
83
Bay Lên Kỳ Ngộ
84
Đánh Lén
85
Đao Khí
86
Đánh Chết Sở Hùng
87
Sinh Thiên Hữu Thuật
88
Lại Một Số Tiền Của Phi Nghĩa
89
Tiến Dần Từng Bước
90
Truyền Thụ Huyền Công
91
Vạn Linh Tông Đệ Tử Hành Tung
92
Điều Nhiệm Nam Hoang
93
Bái Kiến Đô Thống Đại Nhân
94
Định Viễn Đại Tướng Quân
95
Oan Gia Ngõ Hẹp
96
Tiếp Phong Yến Thượng
97
Đột Phát Sát Cơ
98
Long Tương Doanh
99
Một Tay Khai Cung
100
Lập Uy