Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

53

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện có 3799 chương.
1
Tiêu Phàm Trọng Sinh
2
Liên Tiếp Đột Phá
3
Vô Tận Chiến Điển
4
Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp
5
Họa Thủy Đông Dẫn
6
Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Tại Hậu
7
Trảm Hắc Giáp Cự Mãng
8
Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn
9
Đầm Nước Gặp Gỡ
10
Bát Phẩm Ngân Hoàng Đằng
11
Chiến Sĩ Đỉnh Phong
12
Ngũ Giai Tuyết Sư Con Non
13
Bất Quá, Ta Thích
14
Biến Dị?
15
Bách Niên Linh Nhũ
16
Đột Phá Chiến Sư Trung Kỳ
17
Tiêu Gia Niên Hội
18
Cắt Ngang Ngươi Hai Chân
19
Chiến Điển Diệu Dụng
20
Không Chịu Nổi Một Kích
21
Một Kiếm Chém Giết
22
Đổ Ước
23
Chiến Tiêu U
24
Muốn Giết Ta, Ngươi Còn Không Có Tư Cách Kia!
25
Tiêu Hạo Thiên Lửa Giận
26
Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
27
Chữa Thương
28
Đêm Tối Tập Sát
29
Cửa Thành Nguy Cơ
30
Hai Đại Học Viện
31
Yến Thành
32
Tập Sát, Đột Phá
33
Báo Thù Bắt Đầu
34
Tấm Mộc
35
Luyện Chế Mỹ Dung Dịch
36
Cái Gì Gọi Là Bá Đạo
37
Nhất Chiến Thành Danh
38
Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu Chiến Hồn
39
Liệt Ngục Yêu Phượng
40
Gia Nhập Thần Phong Học Viện
41
Không Thể Tưởng Tượng Thần Phong Học Viện
42
Vô Tận Chiến Hồn
43
Vô Tận Chiến Điển Nhận Chủ
44
Kỳ Lạ Phương Thức Huấn Luyện
45
Quán Rượu Xung Đột
46
Một Kích Đánh Bay
47
100 Vạn Tiền Đặt Cược
48
Chiến
49
Cuồng
50
Tuyệt Cảnh
51
Không Phải Chết Cái Nhi Tử Sao?
52
Như Mê Quách Sĩ Thần
53
Luyện Dược Sư Công Hội
54
Kim Châm Giải Độc
55
Thần Kỳ Mỹ Dung Dịch
56
Ngươi Chính Là Bại Hoại
57
Hai Người Đồng Thời Đột Phá
58
Cường Hoành Lăng Phong
59
Âm Hiểm Hoàng Thiên Thần
60
Bá Vương Quyền Vs Bá Đạo Thiên Quyền
61
Giết Địch Hàn
62
Khinh Cuồng
63
Quyền Thế, Đột Phá
64
Thiên Phú Kinh Khủng
65
Dược Tài Đưa Đến
66
Ba Loại Dược Dịch Bán Hộ Quyền
67
Tiến Vào Hồn Thú Sơn Mạch
68
Thi Thể, Phân Tích
69
Huyết Bức Quần
70
Chiến Độc Lang
71
Nguy Cơ
72
Phản Kích
73
Độc Nha Tiểu Đội
74
Giận Chiến
75
Toàn Bộ Chém Giết
76
Thu Hoạch Tương Đối Khá
77
Ngẫu Nhiên Gặp Chiến Đấu
78
Tàn Nhẫn Lạc Trần
79
Tàn Khốc
80
Cầm Thú Không Bằng
81
Chiến Lạc Trần
82
Bức Lui
83
Hỏa Tình Điêu
84
Oan Gia Ngõ Hẹp
85
Giết Hay Không? Giết!
86
Luyện Chế Tứ Phẩm Luyện Thể Dịch
87
Thực Lực Đại Tiến
88
Tao Ngộ
89
Đại Chiến
90
Trọng Thương
91
Hồn Giới Cấm Chế
92
Đi Qua
93
Liên Tục Đột Phá
94
Tu La Kiếm
95
Phục Sát
96
Thần Phong Học Viện Truyền Thống
97
Bắt Chước Dược Dịch Sự Kiện
98
Đọ Sức
99
Gieo Gió Gặt Bão
100
Vô Liêm Sỉ