TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Vô Thượng Huyết Mạch trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Vô Thượng Huyết Mạch

Vô Thượng Huyết Mạch

#VTHM

Tác giả Ái Cật Bạch Thái
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,827,544
Convert 100%
Cập nhật
324 thích
5540 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thương Khung Đại Lục!

Huyết mạch chí thượng!

Huyết mạch không gian!

Huyết mạch vô hạn!

Tinh độn huyết mạch, hài cốt huyết mạch, tả luân nhãn huyết mạch, thánh đấu sĩ, Xayda nhân, các loại...

Còn có cao cấp nhất Bàn Cổ huyết mạch.

Tần Dương, bất ngờ dưới trở thành huyết mạch không gian chủ nhân, hắn đều sẽ đạt đến cái dạng gì độ cao đây?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vô Thượng Huyết Mạch!

Tương Tự Truyện Vô Thượng Huyết Mạch

Bình luận Facebook của truyện Vô Thượng Huyết Mạch