Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

4

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Vô Tận Vũ Trang

hxuantruong

Đẩy kim phiếu cầu dịch giả

20

hxuantruong

Cầu dịch giả

40

PhongThan

Gấp

5

hxuantruong

Anh em tác giả giúp dỡ

40

hxuantruong

Monh các bạn thúc đẩy truyện này

40

hxuantruong

Vote cho truyện hay

3

vietanhk19

Admin edit lại bộ này đi, chứ convert khó nhai quá

20