Hình bìa

Vô Tận Kiếm Vực

Tác giả Nhóm STV
Thể loại Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 169,904
Convert 100%
Cập nhật
2240 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hệ thống tu luyện rút gọn: *Cầu sinh bao gồm: Bì cảnh, Thông mạch cảnh. *Siêu phàm (hay cửu khung) bao gồm chín bước thông thiên: Tạo hình cảnh, Vân cảnh, Hải cảnh, Tâm cảnh, Lưu ly tâm cảnh… **Đại năng - bất cứ người nào đã bước được hai bước trên cửu khung đều có thể thử nhảy ra trối buộc vũ trụ này bao gồm: Hoàng giả đạo cảnh, Vương giả sáng tạo cảnh, Đế cảnh hư không bộ hành.

Hệ thống Huyết thú dựa trên màu mắt phân chia gồm: Lục< Hạt dẽ < Bạch kim < Lam < Tử tinh.

Hệ thống Tửu sư chia làm: Sơ cấp đo lường, Trung cấp chín phẩm và Cao cấp Tửu sư.

Hệ thống võ kĩ chia làm: Thiên địa huyền hoàng.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vô Tận Kiếm Vực