Hình bìa

Vô Tận Đan Điền

Tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai
Thể loại Tiên Hiệp Dị Giới Trọng Sinh
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 5,285,512
Convert 98%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
6
1
1
1
3368 thích
714775 đọc
11 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Khí Hải, tu luyện giả nạp khí căn bản; đan điền, thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao người, một cái Khí Hải thường thường trôi nổi mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, nạp khí, hóa khí tốc độ cũng lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải trong có mấy cái đan điền, là trời sinh nhất định đấy. Nhưng, nếu như may mắn đã nhận được có thể cải biến đan điền số lượng pháp quyết đâu này?Người khác dùng một cái đan điền tu luyện, ngươi dùng mười cái, trăm cái ...

Tương Tự Truyện Vô Tận Đan Điền